CBS: werkloosheid daalt tot 5,1%

Nederlandse vlag Volgens het CBS is in december de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid (in aantal personen) behoorlijk gedaald: 

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid is in december met 8 duizend personen afgenomen. Deze daling kwam voornamelijk voor rekening van vrouwen. De werkloosheid daalde voor de tiende maand op rij. Na de top in februari is het aantal werklozen met gemiddeld 5 duizend per maand afgenomen

Volgens het CBS daalt de niet-gecorrigeerde werkloosheid van 5,2% naar 4,8%. Nog altijd levert het CBS niet het voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid, maar dat is ondertussen gewoon geworden. Op basis van mijn eigen berekeningen valt deze maand de gecorrigeerde werkloosheid samen met de niet-gecorrigeerde werkloosheid, en dat ziet er zo uit:

CBS: Niet gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 2008 – 2010

CBS: Niet gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 2008 – 2010

De niet-gecorrigeerde daling van de werkloosheid toont het traditionele seizoenspatroon waar de werkloosheid vooral daalt door een tijdelijke daling van de omvang van de totale beroepsbevolking. Als het patroon zich herhaalt zullen we in januari 2011 dus een stijging van deze niet-gecorrigeerde werkloosheid zien; als een gevolg van een groei van de beroepsbevolking. Een beetje onzinnig, maar zo is het nu eenmaal.

De voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid daalt overigens ook; maar aanzienlijk minder natuurlijk. In dit geval van 5,2% naar 5,1%. Wat overigens wel een lichte versnelling is in vergelijking met voorgaande maanden. Het wordt dus interessant om te zien waar het CBS mee komt voor de eerste maand van dit nieuwe jaar.

Verantwoording
Op basis van de maandcijfers over de omvang van de Nederlandse beroepsbevolking en de niet gecorrigeerde cijfers van de werkloze beroepsbevolking heb ik de omvang van de Nederlandse beroepsbevolking van voor het 3e kwartaal afgeleid. Vervolgens heb ik met de seizoensgecorrigeerde cijfers voor de werkloze beroepsbevolking het gecorrigeerde werkloosheidspercentage berekend.

Geef een antwoord