Myler-directeur Toon van Bodegom: ‘Manpower wilde een meerderheidsbelang. Wij niet.’

qa Hoe gaat het met Myler? Twee jaar geleden startten uitzendbedrijf Manpower, verzekeraar Achmea en consultancy Numa Groep hun netwerksite voor zzp’ers. Én voor opdrachtgevers van zzp’ers, want – dat was zeker – crisisjaar 2009 moest hét jaar worden waarin zzp-bemiddelaars en andere personeelsmakelaars in snel tempo irrelevant zouden blijken. Zzp-initiatief Myler daarentegen zou ‘25.000 leden [tellen] in het eerste jaar’, zo meldde het persbericht bij de lancering.

Het werden er ongeveer 5.000, in maart 2010. Althans, dat stelt mede-oprichter en verantwoordelijk directeur Sjaak van Heukelom van Achmea Innovations in dit destijds opgenomen interview.

Hoewel het filmpje daar geen melding van maakt, was het op dat moment dat mede-oprichter Manpower zich uit Myler terugtrok. Het minderheidsbelang dat de Amerikaanse uitzender in haar zzp-speeltje bezat, is in april voor een onbekend bedrag verdeeld onder de twee andere aandeelhouders. Reden voor ons om een interview aan te vragen. Wij spraken Myler-directeur Toon van Bodegom, tevens aandeelhouder van de Numa Groep, in zijn inhouse-kantoor bij Achmea.

Op wiens initiatief gingen Manpower en Numa / Achmea uit elkaar?
‘De discussie was echt heel simpel. Manpower wilde alleen maar in een joint-venture participeren als het de meerderheid van de aandelen zou bezitten. En dat wilden wij niet. De drie aandeelhouders van Myler bezaten vanaf het begin elk eenderde van de aandelen. Achmea en Numa vonden het begin 2010 niet de tijd om Manpower een meerderheid van de aandelen te geven.’

Waren er van te voren afspraken om het minderheidsbelang van Manpower op termijn uit te breiden naar een meerderheidsbelang?
‘Nee. Die afspraken waren er niet. Met die opzet is Myler ook nooit opgezet. En toen Manpower met haar verzoek kwam, zochten we alternatieven voor onze samenwerking in Myler. De conclusie was dat Manpower haar aandelen Achmea en Numa verkocht. Direct met die verkoop heeft Myler een business-partnership gesloten met Manpower.’

Betekent de breuk dat Myler in de toekomst een partnerschap met andere hr-dienstverleners zou kunnen aangaan?
‘Dat staat niet op de agenda, maar ik sluit dat niet uit. Er is in ieder geval geen juridische belemmering tegen samenwerking met concurrenten van Manpower.’

Dus de zakelijke partnerschap met Manpower betekent niet dat Myler geen zaken mag doen met concurrenten van Manpower?
‘Volgens mij niet. Maar nogmaals: dat staat niet op de agenda. In de toekomst kunnen we doen en laten wat we willen. Ik kan me voorstellen dat er een keer een moment komt waarop wij in het buitenland aan de slag gaan. Dan is duidelijk dat we dat moeten doen met partners, die ter plaatse verstand van de arbeidsmarkt hebben.’

Is Manpower voor de verkoop van haar aandeel ook financieel gecompenseerd? Zo ja, hoeveel geld hebben Numa Groep en Achmea voor de stukken betaald?
‘Die transactie is met instemming van alle partijen gesloten. We doen geen uitspraken over de hoogte van die transactie.’

Heeft Myler de medewerkers van Manpower aan dit project overgenomen?
‘Wij hebben tot zeer recent mensen via Manpower ingehuurd. En nog steeds als we uitzendkrachten nodig hebben, doen we dat via Manpower. Wij zijn een klant van Manpower.’

Hoeveel omzet maakte Myler afgelopen jaar?
‘Over het afgelopen jaar wil ik alleen maar zeggen dat Myler winstgevend is geweest. Voor 2011 is onze doelstelling om iets meer dan EUR 100 miljoen om te zetten. Dat betreft de totale bemiddelde en verloonde omzet. In 2011 gaan we ook weer winstgevend draaien, zo verwachten we.’

Volgens het CBS telt Nederland ruim 700.000 zzp’ers. Welk marktaandeel beoogt Myler daar nu in?
‘Wij willen een top-driepositie bereiken in het witteboordensegment. Dat meten we in twee kengetallen: in 2014 willen we dat ons platform 50.000 leden telt en minimaal 150.000 unieke bezoekers per maand aantrekt. We lezen het succes van ons platform sterk af aan het bezoek van onze website.’

Hoeveel bemiddelingen moet Myler in 2014 doen?
‘Ongeveer 10 procent van onze leden is via ons aan het werk. Dus ons doel is om 5.000 matches te maken met 50.000 leden.’

Hoeveel leden heeft Myler op dit moment?
‘We hebben nu ongeveer 7.000 leden, daarvan hebben we 700 mensen aan het werk, op dagelijkse basis.’

Hoeveel unieke bezoekers telt Myler.nl per maand?
‘In november lag ons bezoekerstal op 9.500. We zien dat onze bezoekerstallen flink in de lift zitten.’

Bij de start van Myler was uw verwachting om al in 2009 25.000 leden te tellen. Maart 2010 meldde uw Achmea-collega Sjaak van Heukelom dat Myler 5.000 leden telde. En nu zijn het er nu ‘ongeveer 7.000’. Waarom bleef Myler achter bij de verwachtingen?
‘Het aantal leden dat wij begroot hadden, was blijkbaar te groot. Want Myler heeft de financiële doelstelling wel gehaald. Klaarblijkelijk hebben wij minder leden nodig gehad om dezelfde doelen te bereiken.’

Wacht even. Dat betekent dat Myler de omzet per lid met een factor 5 te laag inschatte?
‘We hebben nu 7.000 leden, dus dat is eerder een factor 3. Maar goed, een groot percentage van onze leden is aan het werk. We maken dus minder volume dan van tevoren ingeschat, maar hebben daarmee wel een veel nauwere band met de zzp’ers, met onze leden. We doen veel meer aan offline bijeenkomsten. We denken ook dat we het met wat minder leden afkunnen, zolang we maar wel intensiever contact hebben. En dat er veel meer aandacht naar onze leden is gegaan, is heel goed geweest.’

‘En er is nog een ander punt. Het heeft lang geduurd voordat wij een goede koppeling konden maken tussen Myler en Linkedin. We kunnen nu met LinkedIn koppelen: dat wil zeggen dat zzp’ers die zich bij Myler inschrijven via Linkedin hun cv in Myler kunnen uploaden. Die tool kostte meer tijd om te ontwikkelen, dan verwacht. Sinds die koppeling mogelijk is, groeit ons aantal leden sneller.’

Afgelopen jaar heeft USG People met Ikki Freelance een soortgelijk project in de markt gezet. Bedreigt dat Myler?
‘Nee. Dat juichen wij toe. Er is meer dan genoeg ruimte in de markt.’

Geef een antwoord

3 Comments