ABU: herstel lijkt te stagneren

Logotype ABU Vandaag kwam de ABU met het resultaat van de uitzenduren over periode 13 (week 49 – 52) van 2010. En er is wederom een groei te noteren ten opzichte van dezelfde periode in 2009:

Het totaal aantal uren in periode 13 (week 49 – 52) steeg met 7% en de uitzendomzet nam ook toe met 7% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

En daarmee is het jaar 2010 compleet en mijn gokje van gisteren direct waarheid geworden. Het ‘herstel’ van de uitzenders is gestagneerd en lijkt krakend tot stilstand te komen.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2007 t/m 2010 weergegeven:

Volume aan uitzenduren Nederland: 2007 t/m 2010

Volume aan uitzenduren Nederland: 2007 t/m 2010

Zie je het? Periode 13 van 2010 is aanzienlijk lager dan de resultaten van de voorgaande periodes. Een bijzonder slecht teken; met name omdat vorig jaar het resultaat over periode 13 juist wel beter was dan de voorgaande periode. Dit is geen teken van een zich versterkend herstel; eerder het tegenovergestelde.

Dat wordt bijzonder duidelijk als we kijken naar de index op basis van de ABU cijfers. Ik heb dat gedaan door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Dat geeft het volgende beeld:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2007 – 2010 (2006 = 100)

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2007 – 2010 (2006 = 100)

Er zijn merkwaardige ‘breaks’ te zien na een jaarovergang. Dit komt omdat onder de gekozen berekeningsmethode geen goede overgang kan worden gerealiseerd van periode 13 in het ene jaar naar periode 1 in het daarop volgende jaar. Dit vertekende beeld kan echter door het voortschrijdend jaargemiddelde te berekenen (rode lijn) worden ‘glad gestreken’ waardoor de trend wel zeer duidelijk zichtbaar is.

Maar de duikeling in periode 13 is meer dan geprononceerd. Wat natuurlijkj ook gevolgen heeft voor de trendlijn; die hierdoor iets vertraagd. Helaas gaan de komende perioden weer de merkwaardige breaks te zien geven in de perioderesultaten; maar gelukkig blijft de trendlijn hiervan verschoond. En die wordt met name in de komende periodes dus zeer relevant. Gaan we een echte stagnatie zien of weten de uitzenders in 2011 mee te profiteren van de jubelstemming en de vacature-explosie?

Ontwikkelingen per sector
Ook deze periode is de sector Techniek de grootste groeier (+21%) maar in vergelijking met vorige periode (+29%) is er sprake van een scherpe afname van die groei. Ook bij de sector Industrie (+11%) is het resultaat nog altijd een groei. De sector Administratie zakt weer terug op de nullijn terwijl Medisch nog altijd krimpt (-11%), zij het iets minder hard dan in de vorige periode (-13%)

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2007 – 2010 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2007 – 2010 (2006 = 100), per sector

Nou, dat ziet er dus weinig jubelend uit voor de uitzenders in de diverse sectoren. We zitten nog altijd op een niveau waar je tranen van in de ogen krijgt (vergeleken met het vertrekpunt van 2007) en met de huidige groei’snelheid’  diirt het nog jaren voordat we op dat niveau terugkeren.

De sector Administratie is bevroren op een niveau van uitzenduren die bijna 30% lager ligt dan in 2006. Er lijkt geen beweging in te zitten. De sector Medisch lijkt erop gebrand om naar hetzelfde niveau af te zakken. Alleen Industrie en Techniek laten dus stijgende lijnen zien, maar ik niet zeggen dat hier nou een enorm tempo in zit. En dat terwijl vooral Techniek van een enorm dieptepunt komt.

Conclusie
De situatie in uitzendland reachtvaardigd de positieve stemming onder de uitzenders geenszins. Er is sprake van stroperige groei waarbij keiharde stagnatie om de hoek loert. Uitzenders lijken zich weer op te moeten maken voor een nieuwe bezuinigingsronde; ondanks alle hoopla die op dit moment in de arbeidsmarkt de ronde doet.

Geef een antwoord