Faillissementen in januari 2011

grafzerk Het aantal faillissementen van uitzenders en werving & selectiebureau’s is in januari licht gedaald; van 16 (in december) naar 13 in de afgelopen maand. Daarmee lijkt de trendlijn voor het aantal faillissementen tot rust te komen tussen de 10 en 15 faillissementen per maand. Dit zou een structureel hoger aantal zijn in vergelijking met de periode voor de financiele crisis; hoewel op dat moment het aantal faillissementen wel extreem laag lag.

Sinds september/oktober 2010 is het vacaturevolume fors gegroeid; een groei die zich nog altijd lijkt door te zetten. Het is dus meer dan aannemelijk dat de uitzenders en werving & selectiebureau’s, na forse inkrimpingen, eindelijk weer voldoende lucht hebben. Nu maar hopen dat we deze trend kunnen doorzetten.

In onderstaande grafiek is de grijze lijn het aantal faillissementen per maand, de rode lijn is het gemiddeld aantal faillissementen per maand, gebaseerd op het voortschrijdende jaarvolume:

Aantal faillissementen per maand en obv. voortschrijdend jaarvolume, jan 2008 – jan 2011

Aantal faillissementen per maand en obv. voortschrijdend jaarvolume, jan 2008 – jan 2011

De trendlijn (seizoensgecorrigeerd omdat het om een jaargemiddelde is gebaseerd) laat nog altijd een daling zien, hoewel die niet bepaald snel gaat. Maar als deze trend zich doorzet lijkt het er op dat we met een gemiddeld aantal faillissementen tussen de 10 en 15 per maand rekening moeten gaan houden. Niet bepaald slecht, maar wel aanzienlijk hoger in vergelijking met de periode van voor de financiele crisis.

Verantwoording
De grafiek is gebaseerd op de faillissementsinformatie van Faillissementen.com. De cijfers betreffen bedrijven binnen de BIK-code 745 (Arbeidsbemiddeling/uitzendbureau’s) die in de database van Faillissementen.com als failliet staan geregistreerd.

Geef een antwoord