MEI: onafhankelijke barometer online arbeidsmarkt?

Monster Employment Index Hoewel ik mezelf had voorgenomen niets meer over de Nederlandse Monster Employment Index (MEI) te schrijven, was een artikeltje in Het Financieele Dagblad voldoende om subiet van dit voornemen afscheid te nemen. Want hoewel de persberichtkopiewoede (mooi scrabblewoord?) in deze ‘kwaliteitskrant’ afzichtelijke vormen begint aan te nemen is onderstaande zinsnede volstrekt ziekmakend:

De index is de maandelijkse onafhankelijke barometer van de online arbeidsmarkt.

Hoe komt de stukjesschrijver (genaamd Andre Sterk) erbij dat het om een onafhankelijke barometer gaat? Waar haalt deze prutser dat vandaan? En zou deze knoeier zichzelf in de spiegel aan durven kijken en het woord journalist over de lippen kunnen krijgen? Brrr…

Onafhankelijk is de ‘barometer’ van Monster natuurlijk helemaal niet. Het is uitsluitend bedoeld om de naam Monster(board) maandelijks gratis in een aantal media geplaatst te krijgen. Waar deze persberichtprocessors graag aan meewerken. Content zonder inspanning, heerlijk.

En een barometer is de Monster Employment Index al helemaal niet. Sterker nog; het is volstrekt onduidelijk hoe de cijfers van de MEI tot stand komen. Het enige wat Monster over haar bronnen prijsgeeft is dit:

The Monster Employement Index Europe is a monthly analysis of millions of online job opportunities culled from a large, representative selection of corporate career sites and job boards acroos the European Union, including Monsterboard.nl

Ja, dat zegt dus helemaal niets. Wat is dan die representatieve doorsnede van wervingssites en vacaturesites? En wat zijn de criteria op basis waarvan die representativiteit wordt vastgesteld? Antwoorden op deze vragen zijn nergens te vinden. 

En dan is er nog de Monster Employment Index zelf, waar al helemaal geen touw aan vast te knopen is. Door de resultaten van de afgelopen jaren te vergelijken met Jobfeed en de ABU cijfers wordt dit schrijnend duidelijk:

Vergelijking van MEI, Jobfeed en ABU indices over de afgelopen drie jaar

Vergelijking van MEI, Jobfeed en ABU indices over de afgelopen drie jaar

De MEI is geharmoniseerd door het gemiddelde van de afgelopen 12 maanden te nemen; dezelfde methode die is toegepast voor de gegevens van Jobfeed en de ABU. De indices van Jobfeed en ABU zijn vermenigvuldigd met een factor om bij de beginstand van de MEI aan te sluiten voor de gepresenteerde periode.

Wat direct opvalt is dat de daling van de MEI veel groter is dan die bij Jobfeed en ABU. Waar de Monster index meer dan halveert over de gepresenteerde periode is de daling bij de andere twee bronnen tussen de 25% en 30%. Een gigantisch verschil waarmee direct duidelijk wordt dat de selectie van sites door Monster zeker niet representatief is voor de martkontwikkeling in haar totaliteit.

Verder is duidelijk dat de MEI op exact hetzelfde moment begint te stijgen als de ABU index. Met andere woorden; de selectie aan wervings- en vacaturesites door Monster bevat blijkbaar een teveel aan uitzenders. Daar beginnen traditioneel de vacature-aantallen als eerste te groeien; en exact hetzelfde gebeurt met de Monster index. Een verder bewijs van het gebrek aan representativiteit. De Jobfeed index laat pas veel later een herstel zien. Als laatste is het opvallend dat het herstel van de MEI veel langzamer verloopt dan de indices van ABU en Jobfeed. In die niet-representatieve doorsnede van sites is dus ook nog iets akeligs aan de hand. Monsterboard.nl en de andere geselecteerde sites groeien minder hard in vacaturevolume dan de markt in haar geheel…

Hoe het ook zij; de Monster Employment index schetst de ontwikkelingen van de online arbeidsmarkt niet in verste verten. De MEI schetst uitsluitend de ontwikkeling van de sites die door Monster zijn geselecteerd. En deze selectie is onafhankelijk noch representatief. Waarmee al helemaal niet over een barometer kan worden gesproken.

Geef een antwoord

1 Comment