Buitenlandse omzet YER verdampte in 2009

In 2009 boekte recruitmentbedrijf YER een omzet van EUR 51,6 miljoen (ruim EUR 20 miljoen en dus 28% minder dan in 2008). Dat blijkt uit de vorige week bij de Kamer van Koophandel gedeponeerde jaarrekening. Het nettoverlies van het bedrijf in het voor de recruitmentsector rampzalige jaar bedroeg EUR 3,7 miljoen.

En daarmee is YER nog relatief goed door de crisis gekomen. De marktleider in recruitment zag zijn omzet uit werving en selectie halveren (tot EUR 16,9 miljoen), maar ving die klappen enigszins op met een gestegen omzet van de bemiddeling en detachering van interimmers.

YER: Omzet en Resultaat na belastingen (in miljoenen EUR). Bron: Jaarverslagen YER Holding bv. 2005-2009. Gegevens over 2010 betreffen eigen opgave van Jaap Kooijman

YER: Omzet en Resultaat na belastingen (in miljoenen EUR). Bron: Jaarverslagen YER Holding bv. 2005-2009. Gegevens over 2010 betreffen eigen opgave van dga Jaap Kooijman

De echte slachtpartij bij YER vond dan ook vooral over de grens plaats. YER nam volgens het eigen jaarverslag in 2009 afscheid van 85 van zijn 101 buitenlandse consultants. YER International (met kantoren in België, Spanje, Duitsland en de Verenigde Staten) zag de omzet (ongeveer EUR 6 miljoen in 2008) vrijwel verdampen.

Stootkussen
Aartsconcurrent Michael Page kromp in 2009 naar schatting met 50%. Dat is een schatting gebaseerd op de euro’s (in brutowinst gemeten) die hier verdiend worden – niet de ponden, waarmee de Britten in dat jaar nog een financieel voordeeltje wisten te boeken. YER Holding kromp in hetzelfde jaar met 28%, maar de recruitmentdochter YER bv halveerde in omzet – net als Michael Page Nederland. Is het doorslaggevende verschil voor YER het stootkussentje van de interim-dochter geweest? Dat blijkt pas als we de omzetcijfers van de dochter-bv’s erbij pakken.

YER: Gesegmenteerde omzet. Totaalomzet YER Holding is boven de kolommen vermeld

YER: Gesegmenteerde omzet. Totaalomzet YER Holding is boven de kolommen vermeld. NB. De precieze omzetverdeling van 2004 tot en met 2006 is onbekend.

Interim-dochters
YER Holding heeft vier dochter-bv’s: de belangrijkste is de werving- en selectiedochter Young Executive Recruitment bv. Daarnaast heeft het bedrijf twee op interimmers gerichte dochters: YER Interim Professionals bv en YER Interim Management bv. De eerste is een reguliere interim-detachering, met de professionals op de loonlijst. De tweede is een pool van zzp’ende interim-managers, voor wie YER tegen een uurmarge bemiddelt. De vierde dochter is het vorig jaar geminimeerde YER International bv.

De interim-markt is laatcyclisch – lang nadat de vacaturestoppen zijn afgekondigd, sneuvelen de massa’s interimmers. YER heeft met de twee interim-dochters de vroeg in de crisis gevallen recruitmentklappen weten op te vangen. Dat effect ijlt tot ver in 2009 na.

Zzp-buffer
En van de twee interim-dochters vangt YER de klappen in de interim-markt op met de zzp’ers. Op basis van deze cijfers kunnen we concluderen dat vóórdat YER de leegloop onder de professionals op de eigen loonlijst zag toenemen, de zzp’ers hun opdrachten verloren. Het ligt voor de hand dat de salesjongens van YER in 2009 liever een professional van de eigen reservebank verkochten, dan een externe zzp’er.

Het valt te verwachten dat YER in 2010 de recruitmentactiviteit enigszins ziet herstellen. In de interim- en detacheringsmarkt moet afgelopen jaar het echte rampjaar zijn geweest. Wij zijn benieuwd hoe deze staafdiagram er voor 2010 uitziet.

Verantwoording
Dikke kans dat we daar nog twaalf maanden op moeten wachten. Dat YER de jaarcijfers nu pas heeft gedeponeerd, heeft te maken met de deadline van 13 maanden, die de Kamer van Koophandel stelt op het deponeren van de jaarrekeningen. Notoire laatboekers – zoals YER – openbaren hun jaarrekeningen pal voor die deadline, die begin deze maand verliep.

Morgen op RecruitmentMatters: een interview met Jaap Kooijman, directeur-grootaandeelhouder van YER.

Geef een antwoord

1 Comment