CBS: werkloosheid onveranderd op 5,1%

Nederlandse vlag Volgens het CBS is in januari de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid (in aantal personen) fractioneel gedaald

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid is in januari met 3 duizend personen afgenomen. Hierdoor kwam het aantal werklozen onder de 400 duizend. Dat is voor het eerst sinds augustus 2009. In dat jaar nam de werkloosheid nog voortdurend toe.

Om volstrekt onduidelijke redenen is CBS deze maand ineens vergeten de niet voor seizoensinvloeden gecorrigeerde werkloosheid te rapporteren. En dat voor een maand (januari) die traditioneel een sterke stijging van dit werkloosheidscijfer laat zien. CBS laadt hiermee de verdenking op zich politiek wenselijk te rapporteren.

Omdat het CBS sinds de invoering van de maandelijkse werkloosheidsrapportage uitsluitend het niet-gecorrigeerde werkloosheidscijfer rapporteerde en nu ineens dit cijfer is ‘vergeten’ te melden heb ik zelf maar de moeite genomen dit cijfer af te leiden. En dan krijgen we het volgende beeld van zowel de niet-gecorrigeerde als de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheidscijfer:

CBS: Niet gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 2008 –  januari 2011

CBS: Niet gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 2008 –  januari 2011

De niet-gecorrigeerde werkloosheid schiet omhoog van 4,8% naar 5,4%. Dat lijkt misschien veel maar is dat niet. Het is zeer gebruikelijk dat dit werkloosheidscijfer een enorme sprong maakt van december naar januari. Het CBS cijfer voor de seizoenscorrectie laat een zeer kleine daling zien die zich niet uitdrukt in 1 decimaal achter de komma.  En daarmee blijft de werkloosheid dus steken op 5,1%.

Verantwoording
Op basis van de maandcijfers over de omvang van de Nederlandse beroepsbevolking en de gecorrigeerde cijfers van de werkloze beroepsbevolking heb ik de niet-gecorrigeeerde cijfer van de werkloosheid berekend.

Geef een reactie