ABU: Zoet en zuur

Logotype ABU Vandaag kwam de ABU met het resultaat van de uitzenduren over periode 1 (week 1 – 4) van 2011. En er is een groei te noteren ten opzichte van dezelfde periode in 2010:

In periode 1 (week 1 – 4) groeide het aantal uitzenduren met 10% en de uitzendomzet nam ook toe met 10% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

En deze groei is voor het eerst groter dan het overeenkomstige verlies in dezelfde periode van het voorgaande jaar. Wat toch wel reden is voor een klein feestje in uitzendland. Hoewel dat feestje vooral (en misschien wel alleen) door de industriele uitzenders gevierd zal gaan worden…

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2007 t/m 2011 weergegeven:

Volume aan uitzenduren Nederland: 2007 t/m 2010

Volume aan uitzenduren Nederland: 2007 t/m 2010

Hier is duidelijk te zien dat periode 1 van 2011 een sterker positief resultaat toont dan periode 1 van 2010 negatief is. Hier hebben we een enorm lange tijd op gewacht. Waarmee overigens nog geen invallende dooi voor de uitzenders kan worden voorspeld.

Dat wordt duidelijk als we kijken naar de index op basis van de ABU cijfers. Ik heb dat gedaan door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Dat geeft het volgende beeld:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2007 – 2011 (2006 = 100)

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2007 – 2011 (2006 = 100)

Er zijn merkwaardige ‘breaks’ te zien na een jaarovergang. Dit komt omdat onder de gekozen berekeningsmethode geen goede overgang kan worden gerealiseerd van periode 13 in het ene jaar naar periode 1 in het daarop volgende jaar. Dit vertekende beeld kan echter door het voortschrijdend jaargemiddelde te berekenen (rode lijn) worden ‘glad gestreken’ waardoor de trend wel zeer duidelijk zichtbaar is.

De stijging in periode 1 is de bekende ‘break’ aan het begin van het jaar. Een enorme vertekening als gevolg van de berekeningsmethode. De trend is echter wel stabiel en die laat nog altijd een bijzonder traag herstel zien. Er zit groei in de uitzendbranche maar het gaat uiterst moeizaam. In het huidige tempo gaat het nog jaren duren voordat het niveau van 2006 weer is bereikt…

Ontwikkelingen per sector
Ook deze periode is de sector Techniek de grootste groeier (+31%) en de sector laat een duidelijk herstel in groeitempo zien nadat eind vorig jaar het er op leek dat de groei begon terug te lopen. Hiermee is de sector Techniek ook meteen de grootste aanjager van de groei in de afgelopen periode. Ook bij de sector Industrie (+17%) is er een versnelling van de groei te noteren. In de vorige periode was het nog 11%.

Helaas is de sector Administratie na een nulgroei in de vorige periode weer in de rode cijfers gezakt: –2%. En net als de vorige periode krimpt de sector Medisch wederom 11%. Voor uitzenders in deze twee sectoren is er dus helemaal niets te vieren.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2007 – 2011 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2007 – 2011 (2006 = 100), per sector

Eigenlijk is alleen de sector Industrie heel lekker bezig. Deze sector lijkt hard op weg om nog dit jaar naar het niveau van 2006 terug te keren. Hier is sprake van een relatief krachtig herstel. Techniek is ook op de weg terug maar komt van een veel dieper dal en heeft ook zeker niet dezelfde herstelsnelheid als de sector Industrie.

En dan de twee brekebeentjes; de sectoren Medisch en Administratie. Daar zit totaal geen leven meer in. Medisch daalt keihard door en Administratie lijkt te zijn bevroren op een niveau dat bijna 30% onder het niveau van 2006 ligt. Om tranen van in de ogen te krijgen. Het is oprecht de vraag of hier nog een herstel te verwachten is. Ik ga mijn adem er in ieder geval niet voor inhouden.

Geef een reactie