CPB: werkloosheid 2011 op gemiddeld 5%

Logotype CPBVoor het eerst in tijden heeft het CPB in haar kwartaalbericht haar prognose voor de werkloosheid in 2011 gelijk gehouden. Net als drie maanden geleden verwacht het CPB over 2011 een werkloosheid (volgens de nationale definitie) van 5%. Waarmee het CPB eindelijk een voorspelling doet die een goede kans maakt om werkelijkheid te worden.

Met deze voorspelling suggereert het CPB een zeer geleidelijke daling van de werkloosheid (op dit moment op 5,1%) naar een fractie beneden de 4,9% gedurende het resterende deel van dit jaar. Deze zeer geleidelijke daling zal zich volgens het CPB ook in 2012 voortzetten waardoor de gemiddelde werkloosheid over dat jaar op 4,75% uit gaat komen.

In de afgelopen zes maanden is de werkloosheid (CBS) met gemiddeld 26/100ste afgenomen; deze lijn wordt door het CPB dus lineair doorgetrokken voor het restant van 2011 en voor geheel 2012. Geen gekke uitschieters naar boven of beneden dus.

Waarmee CPB overigens aanneemt dat onze economie zich geleidelijk in positieve richting zal gaan ontwikkelen gedurende de komende jaren. En die aanname lijkt me weer bijzonder riskant, gezien de ronduit dramatische ontwikkelingen in de wereld en de sterk stijgende (voedsel)prijzen. Tel daarbij ook nog eens de monetaire idiotie van zowel de VS als de Eurolanden bij op en het lijkt mij dat de economie een aantal ruwe verrassingen te wachten staat. Niet eentje van gestage en stabiele groei. Integendeel…

Geef een antwoord