De onbekende arbeidsmarkt van een bananenrepubliek

Logo CBO Deze week is vooral een week van wachten. Wachten op het cijfer van het Bureau of Labor Statistics (BLS) in de VS dat op vrijdag het werkloosheidscijfer bekend maakt. . Hoewel dit nieuwe ‘marketing’ instituut van de overheid maandelijks steeds minder geloofwaardige cijfers de wereld in slingert, is het nog altijd een cijfer waar de markten op reageren. Want markten bestaan uit mensen (en in toenemende mate uit robots, de zogenaamde high-frequency traders) die uitsluitend op headlines handelen.

Werkloosheid van 9,4% naar 9,0%? Dat is prachtig! Buy! Dat de onderliggende arbeidsparticipatie volledig in elkaar aan het donderen is, hindert de markt in het geheel niet. Deze informatie wordt niet eens ontvangen. En daarmee is het werkloosheidscijfer van het BLS (tegenwoordig ook wel afgekort als BS) alsnog belangrijk. Omdat daarmee de onvermijdelijke ineenstorting wederom een maandje wordt uitgesteld. Extend and pretend

Het Congressional Budget Office (CBO) heeft de nodige berekeningen gemaakt die door Obama zijn gepresenteerd in relatie tot zijn budget. En daarin zitten een aantal prachtige grafieken die op wonderbaarlijke wijze het volledige herstel van de arbeidsmarkt in de VS voorspellen. De grafiek waar ik de meeste kramp van in de buik krijg is deze:

CBO: Unemployment rate VS 1980 - 2020

CBO: Unemployment rate VS 1980 – 2020

Vrrot… Het verticale stippellijntje is 2011. En na 2011 wordt alles beter (volgens het CBO althans). Op magische wijze daalt de werkloosheid tot een prachtige evenwichtswerkloosheid van iets meer dan 5% in 2016. Oftewel bijna 1% per jaar. Vanaf nu.

En dat is bijzonder gezien de steeds zichtbaarder haperingen van de economie. Achterdochtige zielen zoals ik denken dan meteen: wacht even, maar houdt het CBO soms geen rekening met de arbeidsparticipatie? Jawel, dat doet doen ze wel!

Want uit onderstaande grafiek blijkt dat het CBO rekening houdt met de groeiende beroepsbevolking en dat die daling van de werkloosheid dus ook nog eens gepaard gaat met een stijging van de arbeidsparticipatie. Die zoals bekend in de vorige maand naar een absoluut dieptepunt voor deze eeuw is gedoken.

CBO: Possible Paths to Full Employement

CBO: Possible Paths to Full Employement

Daar staat het. In 2016 is het allemaal weer koek en ei. Ook voor de Amerikaanse werknemer. Dat is een hele opluchting voor de miljoenen langdurig werklozen. Hun enige vraag is hoe ze tot die tijd weten te overleven…

Dit soort grafieken zijn bijna komisch in hun naiviteit, als het onderwerp niet zo verdomde ernstig was. Want in dat verband zijn deze grafieken bijna obscene misleidingen van een overheid die zo volledig heeft gefaald dat het een wonder is dat Amerika ondertussen nog geen tweede Libie is geworden.

Hoe dan ook, deze week gaan we een hausse aan voorspellingen krijgen over de ontwikkeling van de Amerikaanse werkloosheid. Eerst komen het ADP en The Conference Board met hun voorspellingen; dan komt Monster met haar onbedoeld komische Monster Employement Index en uiteindelijk verschijnt vrijdag het allesbepalende cijfer van het  B(L)S. O ja, en dan zijn er natuurlijk ook nog de Gallup polls. Die bij het onbreken van objectieve en betrouwbare data van de Amerikaanse overheid mogelijk de enige partij is die enigszins betrouwbare gegevens over de arbeidsmarkt van de VS weet te presenteren.

Geef een antwoord