Faillissementen in februari 2011

grafzerk Het aantal faillissementen van uitzenders en werving & selectiebureau’s is in februari wederom licht gedaald; van 13 (in januari) naar 11 in de afgelopen maand. Gezien de enorme groei van het volume aan vacatures in de afgelopen maanden is het niet verwonderlijk dat het aantal faillissementen is gedaald.

Het zou fraai zijn als de huidige ingezette trend van een dalend aantal faillissementen nog even kan doorzetten. Tenslotte was in 2008 het aantal nog aanzienlijk lager. Maar dat was eigenlijk wel een bijzonder fraai jaar op dit gebied en mogelijk te hoog gegrepen. Althans voorlopig.

In onderstaande grafiek is de grijze lijn het aantal faillissementen per maand, de rode lijn is het gemiddeld aantal faillissementen per maand, gebaseerd op het voortschrijdende jaarvolume:

Aantal faillissementen per maand en obv. voortschrijdend jaarvolume, jan 2008 – feb 2011

Aantal faillissementen per maand en obv. voortschrijdend jaarvolume, jan 2008 – feb 2011

De trendlijn (seizoensgecorrigeerd omdat het om een jaargemiddelde is gebaseerd) laat nog altijd een daling zien, hoewel die niet bepaald snel gaat. Maar als deze trend zich doorzet lijkt het er op dat we met een gemiddeld aantal faillissementen tussen de 10 en 15 per maand rekening moeten gaan houden. Een gemiddelde wat doet denken aan 2007 maar een stuk hoger ligt dan het recordjaar 2008.

Verantwoording
De grafiek is gebaseerd op de faillissementsinformatie van Faillissementen.com. De cijfers betreffen bedrijven binnen de BIK-code 745 (Arbeidsbemiddeling/uitzendbureau’s) die in de database van Faillissementen.com als failliet staan geregistreerd.

Geef een antwoord