Trends bij vacaturesites: Monsterboard

Logo Monsterboard Sinds april 2009 verzamel ik trouw elke maand de getalletjes die Monsterboard op haar website publiceert. En zo vergaar je na verloop van tijd voldoende informatie om eens lekker mee te spelen. Wat ik natuurlijk ook heb gedaan. En dat levert vervolgens weer verdomd interessante informatie op.

Zodanig interessant, dat ik heb besloten de verschillende grote(re) vacaturesites van Nederland te gaan benaderen met het verzoek om dezelfde informatie beschikbaar te stellen aan RecruitmentMatters. Want dat levert een prachtig vergelijk op van de ontwikkeling van bezoekersacties in de tijd. En hoe deze te correleren met marktontwikkelingen, veranderingen aan de website, etc.

Nieuwsgierig geworden? Klik dan op:

Monsterboard publiceert maandelijks op haar site de bezoekerscijfers over de voorgaande maand. Ik heb getracht de trendlijnen uit deze cijfers te destilleren door het 12-maandsgemiddelde te berekenen. Daarmee haal ik eventuele seizoensinvloeden uit de onderliggende data. Op deze manier zijn ontwikkelingen te zien die iets kunnen zeggen over de concurrentiepositie, ontwikkelingen in de arbeidsmarkt of veranderingen aan de website. Of het levert gewoon een geinig grafiekje op:

Monsterboard: relevante trends april 2009 – januari 2011

Monsterboard: relevante trends april 2009 – januari 2011

De periode is relatief kort, en helaas is de eventuele impact van de financiele crisis niet zichtbaar. Ik heb Monsterboard weliswaar om cijfers van voor april 2009 gevraagd, maar daar is afwijzend op gereageerd. Jammer, maar helaas.

Wat zeer opvallend is, is de zeer sterke stijging van het aantal bekeken vacatures (bijna 40% over de meetperiode),. met name in relatie tot het aantal bezoeken. Bezoekers van Monsterboard bekijken per bezoek (en vooral per zoekopdracht) steeds meer vacatures. Of dat goed of slecht is kan op basis van deze resultaten niet worden gezegd. Maar opvallend is het wel.

Verder blijkt het percentage bezoekers dat een jobsearch agent aanmaakt zeer stabiel te zien. Er is een vrijwel identieke groei waar te nemen met de groei van het aantal bezoeken. Er is blijkbaar een vast percentage van de bezoekers die ene jobsearch agent aanmaakt. Overigens is dat percentage bijzonder laag; minder dan 1% van de bezoeken resulteren de aanmaak van een jobsearch agent.

En dan een zorgwekkende trend voor Monsterboard; het aantal achtergelaten CV’s. Daar is de trend duidelijk negatief. Zou Monsterboard haar prijzen voor de CV database ook al met 5% – 10% hebben verlaagd voor hun klanten? Ik denk het niet… Maar de belangrijkste vraag is natuurlijk waar dit door komt. Is de verbetering in het sentiment van de economie hiervan de oorzaak of zou de door Sal Iannuzzi (CEO Monster) ontkende impact van social media (lees: LinkedIn) toch een rol spelen? Ook hier geven de cijfers natuurlijk geen uitsluitsel.

Hoe dan ook, ik vind deze resultaten inzichtgevend, maar ze worden natuurlijk nog veel interessanter als we ze kunnen vergelijken met de cijfers van de andere grote vacaturesites. Dus ik ga maar eens een rondje vacaturesites bellen doen. Eens kijken wat we hiervan kunnen leren.

Geef een antwoord