Het slagermes van Kamp spaart Werk.nl. Dom…

Logotype Werk.nl Gisteren kwam minister Kamp met de lang verwachte bezuinigingsbrief voor zijn departement (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). En het is een droefmakende brief geworden. Want hoewel het budget voor UWV WERKbedrijf wordt gehalveerd, blijft het lelijkste vacature-eendje van Nederland (Werk.nl) bestaan:

De openbare kostenloze arbeidsvoorzieningsdienst blijft in stand, met voor iedereen in ieder geval toegankelijke elektronische dienstverlening. Deze elektronische dienstverlening bestaat uit: een vacaturesysteem, elektronische registratie voor werkzoekenden en de mogelijkheid om automatisch werkzoekenden en vacatures te matchen.

Arme, arme werkzoekers. En met dat gehalveerde budget als zwaard van Damocles boven hun hoofd zal de kwaliteit en de beschikbaarheid van Werk.nl alleen nog maar verder verslechteren. Schrijf dat maar op een briefje. Waarmee alle niet-werkende werkzoekenden met een uitkering het haasje zijn….

Hiermee wordt het lamlendige bestaan van deze gruwelijk slechte vacaturesite verder opgerekt tot minstens 2015. Waardoor ondanks alle besparingen alsnog bakken belastinggeld in het water wordt gegooid.

Inschrijven kan alleen nog maar digitaal
En het wordt allemaal nog veel erger:

Anders dan tot nu toe kunnen werkzoekenden zich alleen via digitale weg inschrijven. Hiermee wordt een al ingezette lijn doorgezet: op dit moment gebeurt dit al in 70% van de gevallen van de WW en 35% van de gevallen van de WWB. Het streven is dit zo dicht mogelijk naar 100% te krijgen voor een efficiënte uitvoering.

Met andere woorden; als je je bij het UWV WERKbedrijf als werkzoeker wilt inschrijven ben je gedoemd om Werk.nl te gebruiken. Er is geen alternatief. En die 30% (WW) tot 65% (WWB) die nu nog via een ander kanaal wordt ingeschreven (lees: de Werkpleinen) mag niet langer langskomen. Hoe zij zich gaan inschrijven is onduidelijk; maar Kamp spreekt regelmatig over de eigen verantwoordelijkheid van burgers. Maar de burgers die zich tot op heden niet (goed) in staat waren om zich via Internet in te schrijven hoeven niet te wanhopen:

Het aanbod aan digitale dienstverlening zal door UWV verder verbeterd worden waarbij veel aandacht besteed zal worden aan de toegankelijkheid en klantvriendelijkheid.

Hahaha! Die Kamp is ook niet in zijn eerste leugen gestikt, zoveel is duidelijk. Wat een onzin. Tot op heden is Werk.nl de meest ontoegankelijke en klantonvriendelijke vacaturesite van Nederland gebleken. Maar met een gehalveerd budget gaar UWV WERKbedrijf deze site als bij toverslag toegankelijk en klantvriendelijk maken? Hoe dan?

De eeuwige missie: een transparante arbeidsmarkt
En ondanks dat krimpende budget moet UWV WERKbedrijf nog altijd de arbeidsmarkt transparant maken. Een missie die al jaren jammerlijk is mislukt. Maar deze keer wel gaat lukken, volgens Kamp dan wel te verstaan. Waarbij onder transparantie overigens iets heel bijzonders wordt verstaan:

Transparantie betreft de registratie van werkzoekenden en vacatures.

Nou, door de ambitie van transparantie van de arbeidsmarkt gewoon ernstig naar beneden bij te stellen, komt het doel vanzelf dichterbij. Slimme man, die Kamp. Maar vanuit deze ‘definitie’ is Werk.nl al jaren het toonbeeld van transparantie. Alleen jammer dat je via Google geen vacature in Werk.nl kan vinden. Maar dat is gelukkig ook geen onderdeel van de transparantie’definitie’ van Kamp…

Overigens heeft Werk.nl wel de ambitie om binnen haar walled garden zoveel mogelijk vacatures te gaan verzamelen:

UWV werkt samen met uitzendbureaus, gemeenten, andere bemiddelaars en zogenaamde vacaturespiders aan een zo hoog mogelijk vacaturebereik. Door vacatures en werkzoekenden in één systeem onder te brengen, wordt automatische matching mogelijk. Zowel de werkgever als de werkzoekende kunnen gebruik maken van deze automatische matching

Ja, die automatische matching… Al meer dan 10 jaar maakt het Arbeidsbureau, CWI, UWV WERKbedrijf gebruik van de meest geavanceerde matchingsoftware op deze aardkloot, en nog altijd zijn ze niet in staat om deze software naar behoren in te zetten. En een dergelijke club gaat een centrale vergaarbak van vacatures transparant maken?

Jawel. Althans volgens Kamp die het volgende, met droge ogen, beweert:

Private partijen waarderen dat een landelijk systeem tot stand is gebracht. De uitzendsector wordt intensief betrokken bij het optimaliseren van het systeem. Het systeem wordt intensief gebruikt door het uitzendwezen voor het plaatsen van vacatures en het vinden van werkzoekenden. Volgens de uitzendsector is het in stand houden van dit systeem bij uitstek iets wat een (publieke) landelijke partij als het UWV zou moeten doen.

Zo, die uitzenders zijn net als Kamp ook niet in hun eerste leugen gestikt. Of zouden de koepels (ABU en NBBU) dit in hun behoefte tot het halen van witte voetjes tegen de minister hebben gezegd? De gemiddelde uitzender dumpt echter alleen haar moeilijk vervulbare vacatures in Werk.nl onder het motto: het is gratis dus alles wat eruit komt is meegenomen…

Slotopmerking
Werkzoekers van Nederland zijn echter niet gebaat bij al deze bespiegelingen. Zij kunnen niet langer bij een Werkplein binnenlopen voor ondersteuning bij registratie via Werk.nl of het zoeken naar en solliciteren op vacatures middels Werk.nl. De poort blijft gesloten. Diezelfde werkzoekers moeten zich behelpen met een systeem met een zeer magere beschikbaarheid en een volstrekt disfunctionele interface. Maar niet getreurd, want het aanbod aan digitale dienstverlening zal door UWV worden verbetererd. Waarbij veel aandacht wordt besteed aan de toegankelijkheid en klantvriendelijkheid… Och, arme…

Geef een reactie

7 Comments