De grote vier: aantallen vacatures

De grote vijf, negatief De grote vier laten een daling zien ten opzichte van vorige week. Maar die daling komt vrijwel volledig op het conto van de site met de laagste betrouwbaarheid: Werk.nl. Dit keer knalt het vacaturevolume zomaar met ruim 2.500 vacatures in elkaar. En dat geeft enorm vertrouwen in de site die binnenkort het enige kanaal is waarlangs ingeschreven werkzoekers met UWV WERKbedrijf kunnen communiceren.

Gelukkig hebben we ook  nog commerciele vacaturesites die noodzakelijkerwijs wel betrouwbaar moeten zijn. En daar zien we dan ook aanzienlijk minder stemmingsschommelingen dan bij Werk.nl. Gelukkig maar. Alleen jammer dat ingeschreven werkzoekers hier niets aan hebben…

Voor de afgelopen week zijn dit de resultaten:

image

Hierbij is de kolom Aantal het aantal vacatures dat de vacaturesite zelf opgeeft.
De kolom JobFeed (alles) is het aantal vacatures dat volgens JobFeed op de vacaturesite zou kunnen staan. Dit aantal is gebaseerd op het aantal nieuwe vacatures dat volgens JobFeed in de afgelopen 60 dagen op de vacaturesite zijn geplaatst.
De kolom Jobfeed (actief) geeft het aantal vacatures weer dat volgens JobFeed nog altijd actief op de vacaturesite staat. Voor een uitleg, zie: Actieve vacatures geven betrouwbare benadering.

Werk.nl klapt maar liefst 2.600 vacatures in elkaar. Dat is weer een krankzinnige daling van de site die als enige ingang gaat dienen voor werkzoekenden die zich bij UWV WERKbedrijf willen inschrijven. Lang leve minister Kamp…Nationale Vacaturebank en Monsterboard laten beiden een beperkte groei zien van zo’n 300 vacatures. Nauwelijks de moeite van het vermelden waard. JobTrack zakt daarentegen iets in, hoewel ik hier het volume zeer beperkt is (-200).

De overige cijfers
Zo zien de aantallen nieuwe vacatures per week er op dit moment uit voor de grote vier:

Nieuwe vacatures per week, laatste 52 weken

Nieuwe vacatures per week, laatste 52 weken

Nou, dat is een collectieve hik. Alle sites laten een daling van het volume aan nieuwe vacatureplaatsingen zien. In de algehele malaise laat alleen Nationale Vacaturebank nog een redelijk resultaat zien. Voor JobTrack is het overigens de tweede achtereenvolgende week dat het volume aan nieuwe vacatureplaatsingen daalt. Heeft de site het virus van Vacaturekrant opgelopen?

Tevens de grafiek van het vacaturevolume volgens Jobfeed (gebaseerd op het aantal nieuwe vacatures dat volgens Jobfeed in de afgelopen 60 dagen op de vacaturesite zijn geplaatst):

Vacaturevolume op basis van Jobfeed, laatste 52 weken

Vacaturevolume op basis van Jobfeed, laatste 52 weken

Ja,het is weer eens een keer synchroonzwemmen. Alle sites lijken min of meer gelijkmatig dezelfde kant op te gaan. In dit geval dus een collectieve groei van het vacaturevolume. Mooi! En nu volhouden… wat ingewikkeld wordt gezien de dip aan nieuwe vacatures in de afgelopen week.

Geef een antwoord