Marktaandelen in online vacatureland

 RM_vlag_nederlandWerkgevers zijn vanzelfsprekend de enige, echte bron van vacatures. Maar werkgevers kiezen ervoor om die vacatures langs allerlei kanalen bij de beoogde doelgroepen onder de aandacht te krijgen. En als ze die vacatures online publiceren (waar anders…?) dan zijn er grofweg drie kanalen om dat te doen:

 1. Vacaturesites (inclusief LinkedIn en andere social media)
 2. Intermediairs (uitzenders, werving- en selectiebureaus)
 3. Wervingssites (het werken bij deel van een corporate website)

 

Maar, hoe zit het nou met de verdeling van het vacaturevolume over deze drie kanalen. En hoe ontwikkeld zich het marktaandeel per kanaal zich in de tijd? En zijn daar misschien interessante veranderingen in te zien? Tja, vragen die natuurlijk om een antwoord schreeuwen, maar die niet zo makkelijk te beantwoorden zijn. Of toch wel…?

Het antwoord kan heel kort zijn: het is bijzonder eenvoudig om een goede indicatie van de (ontwikkeling van de) marktaandelen van die drie kanalen te krijgen. Maar daarvoor moet ik wel de hulp inroepen van van Jobfeed’s statistieken feature. Want anders was ik aanzienlijk langer bezig geweest. Nu heb ik binnen een kwartier een paar inzichtgevende grafieken in elkaar geknutseld.

Marktaandelen
Laat ik eerst eens beginnen met de ontwikkeling van de marktaandelen van de drie kanalen over de afgelopen drie jaar. Inderdaad, de financiele crisis zit in de cijfers en is ook duidelijk zichtbaar:

Marktaandeel van vacaturesites, intermediairs en werkgevers (online, unieke vacatures), 2008 – 2011

Marktaandeel van vacaturesites, intermediairs en werkgevers (online, unieke vacatures), 2008 – 2011

De grijze lijnen vertegenwoordigen de veranderingen in marktaandeel per week. De gekleurde lijnen zijn de trendlijnen voor diezelfde verandering op basis van een voorstschrijdend 52-weeks gemiddelde. Hiermee worden seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) geelimineerd.

Niet verwonderlijk is dat vacaturesites een zeer groot marktaandeel hebben. Maar dat marktaandeel staat ook duidelijk onder druk. Niet alleen als direct gevolg van de financiele crisis, hoewel het marktaandeel daardoor structureel met ongeveer 10% is gedaald. Maar na die initiele daling is er van hetstel nauwelijks sprake. Sterker nog, er lijkt eerder sprake van verdere, zeer geleidelijke daling van het marktaandeel. Deze ontwikkeling is nog steeds aan de gang.

Opvallend is de continue groei van het marktaandeel bij intermediairs. Als kanarie in de mijn hadden uitzenders al in de loop van 2007 de eerste krimp ervaren; het is dus niet verwonderlijk om te zien dat de trendlijn vanaf het begin een opwaarste beweging maakt. Maar is die opwaartse beweging op enige manier te correleren met de negatieve ontwikkeling van vacaturesites? Tenslotte is de periode van sterkere daling bij vacaturesites vergelijkbaar met de periode van sterkere stijging bij intermediairs. Heeft hier een ‘trade-off’ plaatsgevonden waarbij vacatures ineens via intermediairs maar niet via vacaturesites werden geplaatst? En zo ja, waarom? Ik heb eerlijk gezegd geen idee, en het kan natuurlijk ook zo zijn dat ik iets constateer wat verder geen enkel causaal verband heeft. Maar ik vind het wel opvallen.

Het vacaturevolume op wervingssites maakt gedurende de onderzoeksperiode eigenlijk alleen maar een zeer geleidelijke groei door. Er is feitelijk geen dip te zien in het volume aan vacatures op wervingssites als gevolg van de financiele crisis. En dat is toch wel een zeer bijzondere constatering. Bedrijven hadden (en hebben) wel vacatures maar hebben deze simpelweg minder vaak op vacaturesites geplaatst.

Ontwikkeling marktaandeel per kanaal
De trendlijnen in bovenstaande grafiek geven weliswaar al behoorlijk wat inzicht, maar door de veranderingen (groei en/of krimp) per trendlijn in de tijd uit te zetten wordt alles nog wat duidelijker:

Procentuele ontwikkeling marktaandeel van vacaturesites, intermediairs en werkgevers, 2008 – 2011

Procentuele ontwikkeling marktaandeel van vacaturesites, intermediairs en werkgevers, 2008 – 2011

Over de afgelopen jaren hebben intermediairs dus een volumegroei van zo’n 50% doorgemaakt. Een indrukwekkende prestatie. Verschuift werkend Nederland steeds meer in de richting van uitzendwerk? Ik zou het bijna gaan denken. Opvallend in het licht van deze prestatie zijn natuurlijk de relatief magere groeicijfers van onze grootste uitzenders (USG People, Randstad, Adecco, Manpower). Ik kan me met een dergelijke groei toch nauwelijks voorstellen dat het met name werving- en selectiebureaus zijn die verantwoordelijk zijn voor deze groei.

Het lijkt erop dat werkgevers steeds serieuzer werk maken van de eigen wervingssite. Een gestage groei van het marktaandeel aan vacatures op dit kanaal doet dit in ieder geval wel vermoeden. Ongetwijfeld is een belangrijke motivator de reductie van out-of-pocket kosten (voor plaatsing op vacaturesites of bij intermediairs) geweest. Maar zonder rendement uit de wervingssite zou een dergelijke trend zich alweer hebben gekeerd ten faveure van vacaturesites en intermediairs. En dat is dus duidelijk niet het geval. Krijgen werkgevers dan SEO eindelijk een beetje onder de knie?

Vacaturesites zitten in de hoek waar de klappen vallen. Er lijkt zich geen enkel herstel van het marktaandeel af te tekenen. De trend is eerder een geleidelijk verdere afkalving. Het betekent niet noodzakelijkerwijs dat vacaturesites steeds minder vacatures kunnen tonen. Het betekent wel dat bij een groei van het vacaturevolume vacaturesites (veel) minder profiteren dan intermediairs. Heel merkwaardig…

Geef een antwoord

10 Comments
 • Michel Rijnders
  says:

  “Online unieke vacatures” betekent dat dat 1 vacature slechts 1 keer voorkomt in het totaal (van intermediairs, vacaturesites en werkgevers). Of betekent dat dat 1 vacature slechts 1 keer voorkomt per kanaal?

  Wanneer je alleen naar percentages kijkt (het door Marc genoemde marktaandeel) van online vacatures per kanaal dan zal elke daling van een kanaal automatisch resulteren in een zelfde stijging verdeeld over de twee andere kanalen. En andersom. Je kunt op basis hiervan geen causaliteit/correlatie zien of afleiden zoals in het artikel gebeurt? Hiervoor heb je volgens mij aantallen nodig om enigszins een uitspraak te kunnen doen.

  Voor de krimp en groei grafiek zouden aantallen volgens mij ook meer duidelijkheid verschaffen. Als een kanaal bijvoorbeeld van 2 naar 4 vacatures gaat dan maakt dit kanaal een enorme groei door die in de grafiek een verschuiving of sterke stijging suggereert, maar in werkelijkheid misschien weinig voorstelt.

  Kortom: Marc, zijn de grafieken ook aan aantallen te relateren? Dan kunnen er volgens mij pas conclusies getrokken worden?

 • Gijs Bos
  says:

  Sinds wanneer is aantallen vacatures een goede proxy voor marktaandeel? Dan is de eerste de beste spider die niet ontdubbelt marktleider. Of zijn dit unieke vacatures?<p>
  Indien uniek, dan nog: in een crisis gaat een bedrijf minder snel extern (vacaturesite of W&S). Dat verklaart het stijgende aandeel van werkgevers. <p>
  Het snijden in de headcount van de recruitment afdeling en recruitment process outsourcing verklaart het stijgende aandeel van W&S.

 • michiel cobben
  says:

  Marc,
  Dank voor deze heldere analyse.
  Een verklaring als zouden w&s bureaus e.d. hun site opfleuren met fakevacatures lijkt me onzin. Als ze dit al doen, doen ze het nu niet vaker dan vorig jaar of het jaar ervoor. En bvendien werken er alleen maar weldenkende mensen.
  Begrijp ik het goed dat, als je de lijntjes doortrekt, de intermediairs de winnaars in de markt worden? Nou, proost dan maar 😉

  • Dirk Goossens
   says:

   Je hoeft op dit blog niet lang te zoeken om een fikse hoeveelheid nepvacatures te verzamelen. Ook de weldenkendheid der intermediatoren staat hier vaak en overtuigend ter discussie.

   Misschien verwerp je je verklaring als zou het fakevacatures betreffen ten onrechte. In ieder geval lijkt meer onderzoek gewenst.

   Gelukkig voor jullie heeft men mij over weten te halen weer eens een zinnige vraag op te werpen: wat is in de onderhavige periode de ontwikkeling in het aantal intermediairs? Ofwel wat is de ontwikkeling in marktaandeel per intermediair?

   Marc, als je hier antwoord op geeft dan haal ik je weer van de zwarte lijst.

 • Dirk Goossens
  says:

  Marktaandeel blijft een glibberig concept in de vacatureadvertentiemarkt.

  Vooral doordat een gespiderde vacature volwaardig meetelt als advertentie, terwijl euro’s of eyeballs volgens velen een betere basis bieden voor het bepalen van het marktaandeel.

  Een vacature op je website zetten kost een intermediair alleen een beetje CO2. De toename in hun marktaandeel zal dus niet iedereen indrukwekkend vinden, tenzij ze eenzelfde relatieve toename realiseren in omzet en aandacht.

  Spijtig genoeg ben ik te lui om dat uit te zoeken…