CBS: werkloosheid stabiel op 5,1%

Nederlandse vlag Volgens het CBS is in februari de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid (in aantal personen) fractioneel gedaald:

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in februari 2011 uit op 400 duizend personen. Dat komt overeen met 5,1 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werklozen is in februari niet verder gedaald..

Wederom is CBS ‘vergeten’ de niet voor seizoensinvloeden gecorrigeerde werkloosheid te rapporteren. Het blijft toch een merkwaardige situatie.

Omdat het CBS sinds de invoering van de maandelijkse werkloosheidsrapportage uitsluitend het niet-gecorrigeerde werkloosheidscijfer rapporteerde en nu ineens dit cijfer is ‘vergeten’ te melden heb ik zelf maar de moeite genomen dit cijfer af te leiden. En dan krijgen we het volgende beeld van zowel de niet-gecorrigeerde als de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheidscijfer:

CBS: Niet gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 2008 –  februari 2011

CBS: Niet gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 2008 –  februari 2011

Verantwoording
Op basis van de maandcijfers over de omvang van de Nederlandse beroepsbevolking en de gecorrigeerde cijfers van de werkloze beroepsbevolking heb ik de niet-gecorrigeeerde cijfer van de werkloosheid berekend.

Geef een antwoord