Krijgt USG People de verdwenen search-fee nou wel of niet terug?

RM_dollarHet is nog altijd een raadsel of USG People de voor de benoeming van tijdelijk CEO Herman van Campenhout betaalde search-fee aan Egon Zehnder terugkrijgt. Dat de kwestie een klein jaar na dienst ontslag de gemoederen bij het uitzendbedrijf nog altijd bezighoudt, blijkt uit de notulen van de laatste bijzondere aandeelhoudersvergadering (pdf), die USG vrijdag online heeft gezet. In die notulen vonden wij dit hilarische verbale duel tussen Mr. A.J.J. Smit van de Vereniging van Effectenbezitters en president-commissaris Cees Veerman:

De heer Smit merkt op dat hij een wellicht prikkelende vraag heeft. Vervolgens vraagt hij of de resultaten wellicht kunnen worden gestuwd door teruggave van de search fee voor een uitzending die vrij kort is geweest.

De heer Veerman bevestigt dat dit een prikkelende vraag is en antwoordt dat deze voortreffelijke vraag niet te kort te willen doen [sic] door het van een antwoord te voorzien. Hij geeft aan dat over dit punt voldoende is gezegd en dat USG People ook op dit punt op haar zuinigheid kan worden aangesproken.

Tja. Wat dit precies mag betekenen?

Met die ‘vrij korte uitzending’ doelt Smit op de duurbetaalde proeftijd van viermaands-CEO Herman van Campenhout. Voor de plaatsing van Van Campenhout betaalde USG People een search-fee aan headhunterskantoor Egon Zehnder. Naast een belangenverstrengeling bleek de plaatsing ook een mismatch. En ook over die zaak kreeg president-commissaris Veerman tijdens de bava een vraag voor zijn kiezen:

Mevrouw Lindeman refereert aan de recente veranderingen binnen de RvB, waaronder het ontslag van de heer Icke in 2009 waarna de heer Zandbergen een tijdelijke positie als CEO kreeg. Vervolgens is de heer Van Campenhout aangesteld in 2010. Zij geeft aan dat men verbaasd was dat reeds eind juni werd aangekondigd dat er geen chemie was tussen de onderneming en de heer Van Campenhout waarna zijn ontslag volgde. [Daarom] vraagt zij of er een nadere toelichting kan worden gegeven op de beslissing om niet verder te gaan met de heer Van Campenhout.

De heer Veerman bedankt mevrouw Lindeman en antwoordt dat voor wat het ontslag van de heer Van Campenhout betreft het eenvoudigweg niet paste. Aan wie dit heeft gelegen was hierbij niet van belang; de misfit was een feitelijke constatering. Hij benadrukt dat men niet lichtvaardig tot het besluit is gekomen; er heeft gedegen onderzoek en overleg plaatsgevonden. Hij vertelt dat het besluit echter eenduidig was en van twee kanten kwam. De heer Veerman vraagt om begrip voor het feit dat hij hier verder niet inhoudelijk op in zal gaan. Hij licht toe dat men in het belang van de vennootschap zo snel mogelijk voor een andere goede oplossing heeft gekozen door Rob Zandbergen aan te stellen, tot volle tevredenheid van de RvC en de heer Zandbergen zelf.

De mismatch kostte USG People een kleine EUR 1,5 miljoen aan exit-fee en een (overigens door huidig CEO Rob Zandbergen ontkende) EUR 0,5 miljoen aan search-fee.

Onderzoek
Om die reden stuurde de Vereniging van Effectenbezitters vorig najaar een brief aan president-commissaris Cees Veerman. Daarin vroeg het bedrijf of de president-commissaris van plan is de fee terug te vorderen. Veerman – als voormalig minister bekend met het werkelijke effect van een omstandig onderzoeksrapport – antwoordde daarop de zaak ‘zowel inhoudelijk als financieel’ te onderzoeken.

Het politieke effect van dat onderzoek laat zich raden. In de woorden van Veerman: ‘Er is over dit punt voldoende gezegd.’

Toch niet…
Of toch niet? Volgens VEB-woordvoerder David Tomić is er van ‘de vermeende zuinigheid van USG People nog niets vernomen.’ In het geval dat UGS People niets teruggestort krijgt, zal de VEB volgens Tomić ‘tijdens de volgende aandeelhoudersvergadering op het onderwerp terugkomen.’ Deze ava zal op 26 mei gehouden worden.

En daarmee krijgt Veerman een nieuwe kans om zijn zuinigheid te bewijzen…

Wordt vervolgd.

Geef een antwoord

2 Comments