ABU: de uitzendwereld groeit. Met een slakkengang…

Logotype ABU Vandaag kwam de ABU met het resultaat van de uitzenduren over periode 2 (week 5 – 8 ) van 2011. En er is een groei te noteren ten opzichte van dezelfde periode in 2010:

In periode 2 (week 5 – 8 ) groeide het aantal uitzenduren met 12% en de uitzendomzet nam toe met 11% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

In periode 1 de groei voor het eerst groter dan het overeenkomstige verlies in dezelfde periode van het voorgaande jaar. Helaas heeft deze trend zich in periode 2 niet doorgezet. Want de daling in de 2e periode van 2010 was 13%. En daarmee is er dus geen sprake van een sterker herstel. Eerder het tegendeel. Waarmee het voorzichtig ingezette feestje direct kan worden gestopt.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2007 t/m 2011 weergegeven:

Volume aan uitzenduren Nederland: 2007 t/m 2010

Volume aan uitzenduren Nederland: 2007 t/m 2010

Hier is te zien dat periode 2 van 2011 een minder sterk positief resultaat toont dan periode 2 van 2010 negatief is. En dat deze situatie in periode 1 van 2011 precies omgekeerd was. Laten we hopen dat in periode 3 deze trend weer in een positieve wordt omgebogen. Anders wordt het voor de uitzendwereld wel een stropiger traag herstel. Waarover later meer.

Dat trage herstel is goed in beeld te brengen als we kijken naar de index op basis van de ABU cijfers. Ik heb dat gedaan door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Dat geeft het volgende beeld:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2007 – 2011 (2006 = 100)  

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2007 – 2011 (2006 = 100)

Er zijn merkwaardige ‘breaks’ te zien na een jaarovergang. Dit komt omdat onder de gekozen berekeningsmethode geen goede overgang kan worden gerealiseerd van periode 13 in het ene jaar naar periode 1 in het daarop volgende jaar. Dit vertekende beeld kan echter door het voortschrijdend jaargemiddelde te berekenen (rode lijn) worden ‘glad gestreken’ waardoor de trend wel zeer duidelijk zichtbaar is.

De trend toont een tergend langzaam herstel van het volume aan uitzenduren. Als het herstel zich in dit tempo doorzet duurt het nog 38 perioden tot de index op 100 is aangekomen. En met 13 perioden per jaar is dat dus bijna 3 jaar! En Neem van mij aan dat in de tussentijd de economie alweer is ingestort. De uitzendwereld gaat die indexwaarde van 100 de komende jaren niet bereiken. Tenzij er een absoluut wonder gebeurt.

Ontwikkelingen per sector
Voor de zevende achtereenvolgende periode is de sector Techniek de grootste groeier (+33%). Deze sector is verreweg de grootste aanjager van groei voor de uitzenders. Verder laat ook de de sector Industrie (+17%) een duidelijk positief cijfer noteren. En daarmee is de koek wel zo’n beetje op.

Want de sector Administratie laat nauwelijks groei (2%) zien ten opzichte van dezelfde periode in 2010. Dat is niet veel soeps. Maar het kan nog erger, want de sector Medisch laat een zich versnellende krimp zien (-14%). De krimp in de vorige periode was nog -11%. Je zal maar uitzender in de zorg zijn….

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2007 – 2011 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2007 – 2011 (2006 = 100), per sector

Techniek blijft accelereren en is eindelijk de sector Administratie gepasseerd. En het zou me niets verbazen als bij de cijfers over periode 3 Techniek ook de sector Medisch passeert. Tegelijkertijd gaat de sector Industrie gestaag door met haar herstel.

Ik vraag me af over de sector Administratie ooit nog zal herstellen van de enorme krimp van de afgelopen jaren. Eerlijk gezegd, lijkt het me zeer onwaarschijnlijk. Administratief werk is ‘verdwenen’ als gevolg van de financiele crisis. En dat is niet alleen als uitzendbaan; ook in het vacaturevolume is er een kaalslag in het aantal administrieve functies.

Verder biedt de sector Medisch een treurige aanblik. Het lijkt er ernstig op dat deze sector binnen enkele periodes de slechtste leerling van de klas gaat worden. Waardoor een krimp van ruim 40% kan worden genoteerd ten opzichte van de stat van de meetperiode. Bloederig…

Geef een antwoord

8 Comments
 • Anna de Mol
  says:

  Beste ,

  De cijfers van 2008 kunnen nooit kloppen , in 2008 heb ik zelf een uitgebreid onderzoek gedaan . Volgens het onderzoek ‘die ik gezamelijk met mijn collega’s heb gedaan ligt de lat erg laag bij jou . Ik zou het nog een keer controleren.

  Mvg

  • Marc Drees
   says:

   Ik zou zeggen, kom maar op met die cijfers van jou. Want een ongedifferentieerde opmerking dat mijn cijfers nooit kunnen kloppen is wat al te simplistisch. Ik geef aan hoe ik tot mijn resultaten ben gekomen; je kan ze dus bijzonder simpel zelf reproduceren op basis van de ABU data.

 • Joop ter Winde
  says:

  De bron is de ABU zelf maar helaas niet openbaar. Deze cijfers zijn voor mij ook niet opvraagbaar. Ik heb echter nog wat navraag gedaan (vriendelijke mensen bestaan nog!) en de vergelijking m.b.t. het verschil van een miljoen uren is gebaseerd op de vergelijking P5 t.o.v. P13. De cijfers van P2 liggen dicht bij de cijfers in P2 2011.

  Zoals ik eerder aangeef is een dataset die alleen bestaat uit de procentuele veranderingen t.o.v. dezelfde periode vorig jaar geen juiste methode om conclusies uit te trekken. Jouw reactie op het genoemde verschil in uren bevestigd dit mijns inziens.

  Ook een beetje flauw om de Grote Recessie af te doen als een waanidee van mij. Ik spreek hier specifiek over de uitzendbranche en de jaar-op-jaarverliezen in uren en omzet die we in 2009/begin 2010 zagen zijn historisch! Harde cijfers liegen niet…

  • Marc Drees
   says:

   Harde cijfers die ‘helaas’  niet openbaar zijn is dus boterzacht. Dat is alsof we aan het tennissen zijn waarbij ik wel over een net moet slaan en jij niet. Dus onthou je van commentaar op basis van niet-zichtbare cijfers of lever de cijfers aan.
    
   En waar ik een trend realiseer op basis van een seizoensgecoriggeerde correctie ga jij individuele perioderesultaten met elkaar vergelijken om een punt te maken? Wat een zeldzame cijfermanipulatie! De manier waarop ik de cijfers van de ABU behandel is volledig uitgeschreven. Tegelijkertijd geeft dit een stabieler beeld, niet verstoord door seizoenspatronen). Ten derde is het gebaseerd op publiek beschikbare cijfers waarmee eenieder kan herhalen wat ik heb gedaan en beoordelen of ik fouten heb gemaakt.
    
   Tot je met inhoudelijk verifieerbare analyses komt is je verhaal niets anders dan een portie spin voor de buhne. En dat is bijzonder armoedig.

 • Joop ter Winde
  says:

  Beste Marc,

  Ik vraag mij af of je bovenstaande veronderstellingen ‘zomaar’ mag doen. De ABU publiceert een heel summier overzichtje van de marktontwikkelingen, die bovendien nogal eens met terugwerkende kracht gecorrigeerd worden. Mijn advies zou zijn om oftewel op zoek te gaan naar deze diepgang (wat is nu bijvoorbeeld het aantal uitzenduren, dat is interessant) of de veronderstellingen achterwege te laten en gewoon te focussen op het nieuwsfeit zelf.

  Groeten, Joop

  • Marc Drees
   says:

   Over welke veronderstellingen heb je het eigenlijk? En wat is daar ‘zomaar’  aan? Als het om het light administrative uitzendvolume gaat dan is daar iets fundamenteels aan de hand. Het geldt namelijk niet slechts voor het uitzendvolume maar voor het totale vacaturevolume in de administratieve beroepsgroep. Dus het betreft een ontwikkeling die verder gaat dan het ‘summiere overzichtje’ van de ABU. En een ontwikkeling die zich niet beperkt tot Nederland.
    
   Op het nieuwsfeit zelf focussen is de plank volledig misslaanZoals ABU / NUwerk navrant laat zien door een groei van 2% van het volume aan administratieve uitzenduren promintent te laten figureren in de berichtgeving. Bijzonder tendentieus en uitsluitend als spin te betitelen. Het heeft niets van doen met de feitelijke ontwikkeling van uitzendvolume. Beter de ontwikkeling laten zien en die proberen te duiden dan de waan van de dag rond te toeteren. Het is eigenlijk veel vreemder dat ABU/NUwerk dat ‘zomaar’ mogen doen…

   • Joop ter Winde
    says:

    In mijn ogen is het jammer dat er wordt getracht om de positieve geluiden uit de uitzendbranche onderuit te halen met een set aan gegevens die niet toereikend is om dergelijke uitspraken te funderen. Dat is in mijn ogen tendentieus.

    De sectoren Industrie en Techniek presteren zeer goed. Inderdaad, we zijn nog niet terug op het niveau van voor de crisis, maar is dat nu echt verwonderlijk? Een historisch diepe dip is niet direct weggepoetst.

    Overigens: navraag leert mij dat de administratieve sector t.o.v. het voorjaar van 2010 een miljoen uitzenduren per periode meer draait. Een miljoen. Laten we een klein vlaggetje uithangen voor onze callagents, secretaresses en salarisadministrateurs!

    • Marc Drees
     says:

     Ik zou zeggen, stuur de cijfers die jij noemt eens naar mij op. Met bronvermelding en de mogelijkheid deze te verifieren indien het geen openbare bron is. En doe me er dan meteen de volumina van de voorgaande jaren bij. Want dit is volstrekt niet in overeenstemming met de trend op basis van de ABU cijfers voor de administratieve sector.
      
     En voor jouw beeld; ik probeer geen positief geluid onderuit te halen; ik bereken trends op basis van de cijfers die de ABU zelf de wereld in slingert. Als ik een methodologische fout maak hoor ik dat graag. Want anders zijn de cijfers van de ABU volstrekt toereikend om de trends in de markt en de onderliggende sectoren te bepalen.
      
     En Nederland heeft geen historisch diepe dip meegemaakt. Hoe kom je daarbij? Wel eens op de ontwikkeling van het werkloosheidscijfer gelet?