TMC: Gesubsidieerd recordherstel, maar dalende marge

Logotype TMC Voor TMC is de crisis voorbij. Althans, dat blijkt uit de jaarcijfers die de techneutendetacheerder deze week bekendmaakte. De omzet bereikte in de tweede helft van 2010 een nieuw record. In geheel 2010 boekte TMC een omzet van EUR 42,1 miljoen – een toename van 13 procent. Voor een euforische CEO en grootaandeelhouder Thijs Manders staat het detacheringsrampjaar 2010 te boek als ‘een jaar van sterk herstel.’ In het persbericht dankt Manders dit succes aan ‘de inzet en inventiviteit van onze mensen’ en de door het bestuur ‘ingezette organisatorische verbeteringen’.

Daarmee vergeet de CEO één bepalende contribuant te noemen: de belastingbetaler. Die heeft ervoor gezorgd dat zelfs de winstgevendheid van TMC in crisistijd steeg. Zo blijkt uit deze grafiek.

TMC: Omzet (in miljoenen EUR) en brutomarge (in procenten) 2007-2010

TMC: Omzet (in miljoenen EUR) en brutomarge (in procenten) 2007-2010

De reden? De Staat der Nederlanden gaf TMC een flinke gesubsidieerde zet (à EUR 4,6 miljoen). Halen we die subsidiemiljoenen uit de cijfers weg, dan ontstaat het volgende beeld.

TMC: Omzet (in miljoenen EUR) en gecorrigeerde brutomarge (in procenten) 2007-2010

TMC: Omzet (in miljoenen EUR) en gecorrigeerde brutomarge (in procenten) 2007-2010

De brutomarge is wel degelijk gedaald – en niet zo’n beetje ook. Er is dan ook alle reden om de subsidies in de werkelijke weergave niet mee te tellen. Het gros van de bijdragen is in 2010 beëindigd. TMC meldt in het jaarverslag niet welk deel van de subsidie ook in 2011 zal worden uitgekeerd. We moeten daarom rekening houden met een flinke val (van zeker 8 procentpunten) in de brutomarge, over het eerste halfjaar van 2011.

Headcount
Het aantal professionals – TMC noemt ze liever ‘werkondernemers’ – op de loonlijst van TMC is niettemin weer hard onderweg naar het niveau van eind 2008. Ten opzichte van dat jaar is TMC wel fors leaner geworden. Het percentage overhead daalde van ruim 15 procent op de top, naar 11 procent nu.

TMC: Personeelsbestand (ultimo periode) 2007-2010

TMC: Personeelsbestand (ultimo periode) 2007-2010

Dividend
Omdat TMC tien jaar bestaat, is het bedrijf van plan een extra jubileumdividend uit te keren. Over de afgelopen twee jaren waarin TMC van EUR 4,6 miljoen subsidie profiteerde, zal het bedrijf EUR 3,2 miljoen aan de aandeelhouders schenken.

Geef een reactie

2 Comments