De ING Groep is volstrekt toondoof

Logo en logotype ING Groep ING heeft zich na een blunder van ongekende proporties met volle overgave op een charme-offensief gestort: damage control. De blunder was natuurlijk de poging tot verdere obscene zelfverrijking van de leden van de Raad van Bestuur onder de zeer neutrale term: variabele beloning voor de Raad van Bestuur over 2010.

Het charme-offensief toont overigens wederom aan dat de bank volstrekt toondoof is. Want alleen zakelijke klanten en personen met meer dan EUR 75.000 bij de bank hebben een brief met nadere ‘uitleg’ (inderdaad, geen excuus) ontvangen. En Jan Hommen (voorzitter RvC van de ING GRoep) heeft een brief geschreven (lees: laten schrijven) waarin hij op huilerige toon uitlegt hoeveel hij toch voor de Nederlandse economie over heeft. En hoeveel hij hiervoor eigenlijk terug had willen ontvangen…

ING had natuurlijk aan al haar klanten een brief moeten sturen. Een kostenpost die makkelijk uit het niet uitkeren van die variabele beloning had kunnen worden betaald. Want nu stuurt ING een bijzonder tegenstrijdig signaal.  De brief stelt namelijk het volgende:

U heeft de afgelopen tijd in de media veel kunnen horen en lezen over de variabele beloning van de Raad van Bestuur van ING Groep. De bekendmaking hiervan heeft tot veel discussie geleid.

We hebben onderschat welk signaal hiervan zou uitgaan naar u, de samenleving en de politiek. De Raad van Bestuur heeft daarom besloten om af te zien van de variabele beloning en de aangekondigde salarisverhoging. We willen hiermee duidelijk maken dat de ING uw mening serieus neemt en dat uw tevredenheid onze prioriteit heeft.

Door het selectief versturen van deze brief geeft ING echter het signaal dat het de mening van alle klanten met minder dan EUR 75.000 aan vermogen bij de ING niet serieus neemt. Een gigantische blunder natuurlijk. De communicatie-afdeling zou in mijn optiek collectief direct naar ander werk mogen gaan uitkijken. De van de werkelijkheid onthechte leden van de Raad van Bestuur zouden in dit geval tegen zichzelf in bescherming moeten zijn genomen.

En dan is er nog de wanstaltige brief van Hommen. Die eerst uitlegt met welke eerbare bedoelingen hij was teruggekeerd naar een hoogste positie om vervolgens dit te (laten) zeggen:

Tot mijn spijt moet ik constateren dat de variabele beloning voor de Raad van Bestuur over 2010 het
herstellende vertrouwen van onze klanten en de samenleving, waaraan onze medewerkers elke dag
en stapje voor stapje bouwen, hernieuwde schade dreigt toe te brengen. In overleg met de Raad van
Commissarissen hebben wij dan ook vastgesteld dat we onvoldoende hebben ingeschat welk signaal
hiervan uitgaat naar de Nederlandse samenleving. Dit terwijl de variabele beloning door de Raad van
Commissarissen is toegekend conform alle afspraken daaromtrent met onze aandeelhouders en het
Ministerie van Financiën (inclusief de Code Banken).

Vrij vertaald: we hebben alle regeltjes gevolgd bij onze poging tot zelfverrijking. Waarom dan toch al deze ophef?

Heeft u uw oor de laatste jaren weleens te luisteren gelegd bij de vox populi, meneer Hommen? En was u onbekend met het feit dat datzelfde volk, ongevraagd overigens, uw bank miljarden aan staatssteun heeft gegeven omdat uw bank de toekomst van de Nederlandse economie in de daarvoor gaande jaren had proberen te ondermijnen? Op zoek naar alpha en daarmee op zoek naar steeds grotere bonussen?

Hoe onthecht kan een bestuurder worden?

Maar de bank is met een donderdende  klap terug op aarde gekeerd. Zoals wederom blijkt uit de brief van Hommen:

De Raad van Bestuur van ING Groep heeft daarom besloten af te zien van de aan hen over 2010
toegekende variabele beloning, alsmede de voor 2011 aangekondigde verhoging van het vaste salaris
met 2%. Tevens zal geen sprake zijn van variabele beloning van de Raad van Bestuur zolang de nog
resterende €5 miljard kapitaalssteun (van de €10 miljard die door ING Groep in 2008 van de
Nederlandse Staat is ontvangen) niet volledig is terugbetaald.

Het zal niemand verbazen als binnen no-time de ING de resterende staatssteun zo snel mogelijk gaat terugbetalen (de eerste in mei 2011 en de tweede uiterlijk in mei 2012, mits de marktomstandigheden dat toelaten). Mogelijk in ruil voor hogere kosten voor dienstverlening door de bank. Zodat wederom zo snel mogelijk variabele beloningen kunnen worden uitgekeerd. En er geen enkele rekening meer hoeft te worden gehouden met de mening van klanten of de rest van de samenleving. Een de leden van de RvC weer toondoof hun geisoleerde leven kunnen vervolgen.

Waarmee het wachten op de onvermijdelijke volgende financiele crisis is begonnen.

Geef een reactie

4 Comments
 • J.M. van Wieren
  says:

  Als ik nu lees dat ING een bonus over 2011 niet uitsluit……. en dat net alle spaarrekeningen ongevraagd omgezet worden naar een nieuwe rekenign met natuurlijk een lagere rente dan begrijp ik nu waar die bonussen vandaan gaan komen.
  De ING heeft nog NIETS geleerd en blijft haar klanten schofferen.

 • Jochem
  says:

  Beste Marc,
   
  Als een van je vaste lezers ben ik gewend aan je wat activistische manier van schrijven en het ongeëvenaarde talent om alle gezonde ondernemersgeest in een paar alinea’s uit de door jouw beoordeelde marktinitiatieven te zuigen, maar moet gezegd worden; je bent vaak goed geïnformeerd en hoewel altijd ‘zuur vanaf de zijlijn’, ik lees je stukken graag.
   
  In bovenstaande ben je echter volstrekt onvolledig en appelleer je aan de onderbuik van je publiek. De suggestie dat Hommen excuses zou moeten maken voor een door de RvC aan hem toegekende beloning die aan alle met de regering gemaakte afspraken voldoet slaat nergens op. Is het volledig ondenkbaar dat de man die op het dieptepunt van de crisis (onder begeleiding van het ministerie van Financiën) aantreedt om vervolgens binnen twee jaar de operatie weer winstgevend te hebben gewoon een zeer competente bestuurder is?
   
  In plaats van termen als ‘obscene zelfverrijking’ zou de objectiviteit ook beter gediend zijn als je aantekent dat Hommen bij zijn aantreden zijn diensten om niet heeft aangeboden en is overeengekomen pas weer een salaris te ontvangen als ING haar beloningsbeleid heeft aangepast op richtlijnen zoals de regering die graag zag. En wat betreft de zwaar benadeelde belastingbetaler waarvoor je het heldhaftig opneemt; waar meldt je deze mensen dat Financiën voor hen een rendement van 15% over de eerste 5 miljard en 50% over de volgende 2 miljard heeft weten te realiseren?
   
  Het feit dat ING zo snel mogelijk van de resterende staatschuld af wil lijkt me een gezonde ambitie en is in het belang van zowel de staat (aannemende dat er geen verdere ambities zijn om de sector te nationaliseren) als ING zelf, Ik zie dan ook geen enkele onderbouwde reden waarom je je zoveel zorgen zou moeten maken dat je vanaf 2012 meer moet gaan betalen voor je Pennyrekening.
   
  Marc, ik weet niet of Henk en Ingrid trouwe bezoekers van je blog zijn, maar ik hoop dat je het vanaf nu weer bij de vertrouwde toon kan houden. Zuur, maar goed onderbouwd.
   
   
   
   

  • Marc Drees
   says:

   Als het vermijden van mainstream media gereutel activistisch genoemd wordt dan zie ik dat maar als een geuzenterm. Ik ben slechts allergisch voor spin; en spin wordt tegenwoordig in bakken over ons heen gestort. Wat overigens evenzeer geldt voor Hommen c.s. Natuurlijk zijn excuses op haar plaats. ING heeft, samen met een ongekende hoeveelheid collega’s, op zoek naar alpha de nutsfunctie van banken vergeten en voor eigen rekening (helaas niet voor eigen risico) idiote risico’s genomen. Met een financiele crisis tot gevolg. En de bekende privatised gains, socialised losses als consequentie.
    
   Dat Hommen c.s. de regels hebben toegepast en daarmee vrijgepleit kunnen worden is natuurlijk onzinnig. Er zijn regels en er is een moreel geweten. Waarbij bankiers zich graag achter het eerste verschuilen en het tweede volledig ontberen. Mogelijk is dit zelfs een functie-eis. En wees dan een vent. Je hebt de regels toegepast? Sta er dan achter. Zo niet? Biedt dan je excuses aan dat je helaas geen moreel geweten hebt en slechts de regels hebt toegepast. Maar nee, het sentiment was verkeerd ingeschat… Wat een onzin.
    
   O ja, en stuur me even de achtergrondinformatie over die vermeende rendementen. Ik wil wel eens lachen.

   • Jochem
    says:

    Alle waardering dat je ‘middle of the road’ gelul probeert te vermijden (inderdaad niet eenvoudig tegenwoordig), maar hiermee leg je jezelf juist de verplichting op om populistische onzin achterwege te laten en je bij de feiten te houden. Ik had namelijk even de indruk dat ik een reactie op Telegraaf.nl zat te lezen.
     
    Ik denk niet dat we hier het ontstaan van de financiële crisis in een paar zinnen kunnen duiden, maar dat er zaken structureel verkeerd zitten / zaten in de wereldwijde financiële sector, lijkt me duidelijk. Of Hommen daarmee als een inhalige crimineel moet worden neergezet, lijkt me niet. Het gaat er dan ook niet om of hij ‘vrijgepleit kan worden’, en of hij slechts de regels correct heeft toegepast om de vergoeding te rechtvaardigen. ING geeft slechts invulling aan gemaakte afspraken omdat hun huidige bestuurder goed in staat is gebleken om invulling te geven aan de door de overheid gevraagde reorganisatiedoelen, afwikkeling van staatsondersteuning, etc. Dat de hierbij overeengekomen prijs in het niet valt in vergelijking met overige AEX-fondsen en internationale sectorgenoten nog daargelaten. Kennelijk heeft Hommen net genoeg moreel geweten om dat voor lief te nemen en elke ochtend om zeven uur aan de poort te staan.
     
    En wat betreft die rendementen; ik ben helaas niet goed genoeg ingevoerd bij het ministerie om je te voorzien van cijfers van de ROI. Ik heb me uit noodzaak moeten beperken tot de mainstream media (of kwaliteitsmedia zoals ze zichzelf plegen te noemen)