Social media en behavioral targeting (#SOLV)

Seminar social media en behavioral targeting Gistermiddag was ik aanwezig op het seminar Social media en behavioral targeting, georganiseerd door SOLV. SOLV is een advocatenkantoor in Amsterdam die wel ‘iets’ heeft met Internet. Dat geldt zeker voor een van de oprichters van SOLV: Christiaan Alberdingk Thijm. Die tijdens het seminar de rol van ‘dag’voorzitter op zich heeft genomen. Alberdingk Thijm is overigens de man wiens praatje op #CSN11 ik heb gemist omdat ik (dom, dom dom) had gekozen voor David Hahn (LinkedIn).

Een seminar over social media zonder twitterfountain, foursquare swarm badge of wireless Internet. Wel een goedbedoelde poging voor een hastag (#SOLV) wat natuurlijk niet bepaald een onderscheidende keuze is. Het is duidelijk; het juridische domein gaat behoorlijk anders om met de hype dan recruiters. Een opluchting, als je het mij vraagt.

Het programma van het seminar bestaat uit viertal korte presentaties gevolgd door discussie. There we go…

Thijs Sprangers Inleiding social media en behavioral targeting
Deze presentatie wordt gegeven door Thijs Sprangers (Krem) en heeft naast een commerciele component (wie is en wat doet KREM) vooral een hoog primer gehalte; wat waarschijnlijk een goede keuze is. Waarbij Sprangers krachtig leentjebuur speelt bij Jeremiah Owyang, meer precies bij Owyang’s The Future of the Social Web rapport toen hij nog bij Forrester werkte. Dat scheelt, want ik hoef even niets op te schrijven. Gewoon lekker op de link klikken is mijn advies.

Wel aardig om te melden; de aanwezigen bleken minstens evenveel op Facebook als op LinkedIn te zitten, als ik tenminste het aantal opgestoken handen moet geloven. Dat zie je niet vaak in een professionele omgeving. En het aantal handen bij de vraag wie actief Twitterde was zeer beperkt.

Het punt wat Sprangers maakte over earned media (user generated content) was dat in dit geval het niveau van vertrouwen in de content hoog is, maar dat het vermogen van bedrijven om de content te controleren heel laag (level of control is low, level of trust is high). Dit natuurlijk in volstrekte tegenstelling tot gerichte uitingen van een bedrijf (level of control high, level of trust low) aangezien ‘consumenten’ deze uitingen als marketing of spin beoordelen.

Vita Zwaan Social Media & privacy
Ha, privacy. Dat is interessant. En Vita Zwaan (SOLV) gaat dit onderwerp voor ons aansnijden. En haar presentatie, net als de twee volgende, ontberen ieder matketing aspect. Het gaat hier puur om inhoud; een situatie die opvallend weinig op conferenties en seminars te vinden is. Hoewel SOLV natuurlijk kennis verkoopt, waarmee inhoud ook als marketing kan worden gezien. Maar doe mij dan maar deze vorm!

Een groeiende hoeveelheid persoonlijke informatie is online te vinden en dat heeft tot gevolg dat de wetttelijke bescherming van die gegevens steeds strenger/uitgebreider moet worden. De aangescherpte privacy richtlijnen hebben een paar ferme consequenties waar bedrijven behoorlijke kosten zullen moeten gaan maken. Zo moet er een electronisch inzagerecht worden geboden; dit in tegenstelling tot het huidige papieren proces waarbij eerst een verzoek moet worden ingediend en je vervolgens een afschrift van jouw gegevens ontvangt.

Dat electronisch inzagerecht betekent nogal wat voor iedere wervingssite! En dat zijn er nogal wat. Nog even los van het feit dat er ook nog eens standaard privacyverklaringen gaan komen. En dat er een onafhankelijke functionaris binnen een bedrijf moet worden aangesteld om de regels te bewaken en maatregelen af te dwingen(?). Dit zal ongetwijfeld alleen voor grote(re) bedrijven van toepassing gaan zijn.

En wat te denken van de meldplicht in geval van een datalek.Hier moet een lek worden gemeld aan de autoriteit die hier toezicht op houdt, verder dienen gebruikers waarvan de gegevens mogelijk zijn gelekt op de hoogte worden gebracht en dient er tegelijkertijd een aangekondigd te worden welke maatregelen ter reparatie en toekomstige voorkoming genomen zijn of gaan worden.

Dit worden interessante tijden!

Over het onderwerp spam was nog een bijzonder interessant item in relatie tot het misbruiken van een trending hastag op Twitter.  Zo is het gebruik van #solv geen spam als iemand met die hastag commerciele berichten gaat versturen nadat is gebleken dat deze hastag trending is. Tenslotte moet je op die hastag zoeken om die commerciele berichten te gaan zien. Maar… deze berichten worden verzonden met de intentie om mensen die om totaal andere reden op deze hastag zoeken te spammen met irrelevante berichten? Zou de definitie van spam moeten worden bijsgesteld? Want hiermee wordt de betrouwbaarheid van het medium beschadigd.

Afijn, food for thought.

Milica Antic Social media en behavioral targeting, het recht om te volgen?
De volgende presentatie alweer, dit keer Milica Antic (SOLV). Gericht adverteren op basis van surfgedrag, de bekende ellende die je krijgt als je op verzoek van je dochter naar een bed op Wehkamp kijkt en vervolgens overal dat kolerebed ziet terugkeren. Dit is overigens een geheel fictief voorbeeld.

En ook deze presentatie heeft privacy als basis, maar dit keer vanuit het perspectief van het bombardement aan marketing boodschappen die we over ons heen uitgestort krijgen als we social media gebruiken. Met als bottom-line vanuit mijn perspectief dat de Europese richtlijnen van toepassing zijn voor Europese burgers, ook als zij gebruik maken van social media die buiten Europa gevestigd zijn. Oftewel, Facebook zal zich moeten houden aan de Europese regelgeving op het gebied van privacy. Althans, voor die gebruikers die de Europese ‘nationaliteit’ hebben. Dat wordt lachen…

Overigens wordt gehoopt op zelfregulering. Dat wordt minder lachen…

Als laatste nog even een prachtige quote van Antic:

Facebook is niet gratis, we betalen met onze persoonsgegevens

On the money.

Menno Heerma van Voss Social media & reclamerecht
De laatste presentatie van de dag is afkomstig van Menno Heerma van Voss (SOLV). En van privacy belanden we in reclamerecht. Met natuurlijk de Old Spice guy die alle andere mannen op deze aardkloot tot vormeloze hompen vet heeft gereduceerd. En Old Spice zomaar weer tot een cool merk heeft gemaakt. Geloof ik… Want het stinkt nog steeds.

Heerma van Voss is een flegmatieke presentator die een aantal leuke voorbeelden geeft van reclame uitingen waar de herkenbaarheid (als reclameuiting) en de toerekenbaarheid van die uiting aan de producent juridische implicaties hebben die in mijn optiek ook de betrouwbaarheid van social media kunnen aantasten. Tenslotte is het lang niet altijd duidelijk van wie user generated content afkomstig is of met welke intentie die content is gegenereerd.

Heerma van Voss komt daarmee impliciet terug op de earned media die in het praatje van Sprangers voorbij kwam.

Bargesprek
In de discussie aan de bar heb ik met Sprangers wat wilde ideetjes gedeeld. Zo bestaan in de financiele wereld high-frequency trading programma’s oftewel HFT’s. De marketing spin is dat de markt dankzij HFT’s efficienter wordt. Helaas blijkt dat HFT’s massaal aan frontrunning doen (met duizenden ‘biedingen’ per seconde), waarmee ze de prijs kunstmatig omhoog of omlaag drijven zonder met elk bod een daadwerkelijke intentie tot koop of verkoop te signaleren. Waarmee de markt niet efficienter maar juist minder doorzichtig wordt. En de HFT’s hiermee hun financiele voordeel kunnen doen.

Maar waarom zou deze praktijk zich tot de beurs beperken? Bedrijven en overheden kunnen binnen social media eenzelfde belang hebben om de boodschap te controleren. Om producten/diensten te pushen, ter beperking van imagoschade of om bepaalde soorten berichten te bedelven onder een counterpoint. De technologie is zeker niet de limiterende factor. Waarbij HFT zomaar voor High-Frequency Tweet programma’s zou kunnen staan.

Waarmee het aanvankelijke succes van social media meteen haar eigen ondergang inluidt. Want op het moment dat het level of trust in social meda daalt, is dat voldoende om het engagement van gebruikers te reduceren. Een lager engagement betekent minder user generated content. En wat is social media zonder user generated content? Een woestijn…

Met deze zonnige gedachte verliet ik het seminar om te ontdekken dat het buiten in ieder geval met regenen was gestopt.

Geef een reactie