De grote vier: aantallen vacatures

De grote vijf, positief De grote vier gaan voor de tweede achtereenvolgende keer op een nauwelijks waarneembare wijze omhoog ten opzichte van vorige week. Waarbij de stijging overigens uitsluitend op het conto van Werk.nl komt. Want de overige sites komen feitelijk niet van hun plaats.

Waarmee ook de grote vacaturesites mogelijk de top signaleren die in het online vacaturevolume lijkt te zijn bereikt. Een top die aanzienlijk hoger ligt dan het vacaturevolume in 2010 in dezelfde periode. De enige vraag is of deze top een adempauze is op weg naar hogere toppen of dat we vanaf nu gaan dalen.

Voor de afgelopen week zijn dit de resultaten:

image 

Hierbij is de kolom Aantal het aantal vacatures dat de vacaturesite zelf opgeeft.
De kolom JobFeed (alles) is het aantal vacatures dat volgens JobFeed op de vacaturesite zou kunnen staan. Dit aantal is gebaseerd op het aantal nieuwe vacatures dat volgens JobFeed in de afgelopen 60 dagen op de vacaturesite zijn geplaatst.
De kolom Jobfeed (actief) geeft het aantal vacatures weer dat volgens JobFeed nog altijd actief op de vacaturesite staat. Voor een uitleg, zie: Actieve vacatures geven betrouwbare benadering.

Feitelijk is Werk.nl de enige site die enige beweging laat zien. De site groeit met 600 vacatures terwijl de andere sites nauwelijks van hun plaats komen. Waarmee de groei ten opzichte van de voorgaande week dus volledig op het conto van Werk.nl komt.

De overige cijfers
Zo zien de aantallen nieuwe vacatures per week er op dit moment uit voor de grote vier:

Nieuwe vacatures per week, laatste 52 weken

Nieuwe vacatures per week, laatste 52 weken

Een volstrekt gebrek aan enige richting. Werk.nl en JobTrack dalen, Nationale Vacaturebank blijft vrijwel gelijk en Monsterboard stijgt.

Tevens de grafiek van het vacaturevolume volgens Jobfeed (gebaseerd op het aantal nieuwe vacatures dat volgens Jobfeed in de afgelopen 60 dagen op de vacaturesite zijn geplaatst):

Vacaturevolume op basis van Jobfeed, laatste 52 weken

Vacaturevolume op basis van Jobfeed, laatste 52 weken

De top lijkt te zijn bereikt, en Monsterboard lijkt zelfs al over de top te zijn. Maar zoals altijd is het volstrekt onduidelijk wat er na de top gaat gebeuren. Wordt het een daling, of gaan we alsnog verder omhoog waardoor de top in retrospect slechts een tussenstation blijkt te zijn?

Geef een antwoord

1 Comment
  • Hugo Penning
    says:

    Interessant artikel. Uit mijn eigen ervaring binnen ons werving & selectie bureau http://www.baneninhetgroen.nl zien wij eenzelfde trend. Het vacature aanbod neemt ook binnen de groene branche toe. Of de top bereikt is, wij denken van niet. Alle indicatoren wijzen, vooral binnen de groenvoorziening en hoveniers, op een toenemende vraag aan vakspecialisten. Het vacatureaanbod binnen baneninhetgroen is juist in de afgelopen maanden sterk toegenomen.

    Succes met jullie blog