Michael Page Nederland dicht de kloof

Recruitmentbedrijf Michael Page presenteerde vandaag de eerste-kwartaalcijfers. Het bedrijf maakte een groei (op jaarbasis) van de brutowinst van 29% bekend. Nog beter dan dat percentage groeiden de Aziatische, Amerikaanse, en in mindere mate Duitse en Italiaanse dochters. En, zo lazen wij in het persbericht, ook de Nederlandse recruitmentdochter leeft weer op:

We performed well in France, Germany, Italy, Spain, and, for the first time, since the start of the recovery, our business in the Netherlands achieved good growth, up 18% in the quarter.

En met die woorden is het bedrijf verder op weg de kloof tussen de laatcyclische Nederlandse markt en de rest te dichten. Niettemin gaapt er tussen de laatcyclische Nederlandse markt en de rest van de wereld nog altijd een tweecijferig gat.

Spread Nederland / EMEA en Nederland / Groep, 2009 – Q1 2011

Michael Page: spread Nederland / EMEA en Nederland / Groep, 2009 – Q1 2011

Van de groeiende brutowinst komt nog altijd slechts 4% uit Nederland. Tot de crisis was de ontwikkelde Nederlandse recruitmentmarkt goed voor 9% van de fees die het bedrijf wereldwijd binnenharkte. Het is te hopen voor het in Nederland in hevige concurrentie verzeilde bedrijf dat dat percentage vanaf dit jaar weer op zal lopen.

Michael Page: Brutowinst Nederland, EMEA en Groep, 2009 – Q1 2011

Michael Page: Brutowinst Nederland, EMEA en Groep, 2009 – Q1 2011

Geef een antwoord

1 Comment