Randstad Werkmonitor: met mate innemen

De laatste Randstad Werkmonitor suggereert dat 60% van de (810) respondenten een profiel heeft op een social media website. Ik gebruik zeer bewust het woord suggereert omdat Randstad blijkbaar in haar vraagstelling een onderscheid maakt tussen: zeer mee eens, mee eens, mee oneens en zeer mee oneens bij de beantwoording van de vraag: Ik heb een profiel op social media websites (zoals Twitter, Facebokk, LinkedIn, etc.). Een merkwaardig onderscheid voor een Boolean vraagstelling, maar dit terzijde.

Het door Randstad gesuggereerde percentage is aanzienlijk hoger dan Forrrester voor Nederland als Joiners kenmerkt; . En Joiners zijn een door Forrester bedachte categorie die de volgende activiteiten op social media ontplooit:

Maintain profiel on a social networking site

Visit social networking sites

Waarbij de steekproef van Forrester fors groter is dan die van Randstad. Wat in mijn optiek meteen vraagtekens zet bij de betrouwbaarheid van het door Randstad gesuggereerde percentage. Oftewel, het door Randstad gemelde percentage lijkt eerder op landen als Zweden of de VS dan op Nederland.

Dit is met name relevant omdat Randstad het gebruik van social media bij het zoeken naar werk heeft onderzocht. En als hun basisscore veel te hoog is, dan zijn alle andere scores mogelijk ook veel te hoog. En daarmee voedt Randstad dus de hype die social media is. Daar staat tegenover dat Randstad een aantal interessante constateringen doet:

image

Ieder van die blauwe balken kan dus het beste worden vermenigvuldigd met de factor 47/60 om tot een betrouwbaarder percentage te komen. Voor de alfa’s en gamma’s onder de lezers: de blauwe percentages worden fors kleiner (ruim 20%). Hetgeen betekent dat bijvoorbeeld niet 22% van de respondenten zo achterlijk is om uitsluitend via social media naar een nieuwe baan te zoeken, maar ‘slechts’ 17%. Wat nog altijd krankzinnig hoog is. Tenzij die 17% daarmee op vacatures bij LinkedIn doelt, want dat is natuurlijk een gewone vacaturesite. En zijn vacatures per RSS ook social media?

Afijn, leuke getallen maar met de nodige voorzichtigheid te gebruiken.

Geef een antwoord