ABU: groei? Welke groei?

Logotype ABU Verleden week dinsdag kwam de ABU met het resultaat van de uitzenduren over periode 3 (week 9 – 11 ) van 2011. En wederom is een groei te noteren ten opzichte van dezelfde periode in 2010:

n periode 3 (week 9 – 12) groeide het aantal uitzenduren met 10% en de uitzendomzet nam toe met 10% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Hoewel de mainstream media vooral die 10% groei benadrukten, is het de vergelijking met voorgaande jaren (2010 en 2009) die zorgen baren. Want die 10% groei is veel te beperkt om van een serieus herstel te kunnen spreken. Integendeel…

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2008 t/m 2011 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2008 t/m 2011

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2008 t/m 2011

Periode 4 van 2011 wordt een zeer belangrijke periode voor de uitzendwereld. Want daar bevond zich in 2010 het kantelpunt na meerdere jaren van voortdurende krimp naar groei. Als periode 4 (en nog belangrijker, periode 5) een degelijke groei kan laten zien is er hoop voor de uitzendwereld. Is die groei beperkt dan kunnen de uitzenders de winterjassen uit de kast halen. Zelfs met dit weer…

Het herstel blijft bijzonder stroperig; zoals ook blijkt uit de de index op basis van de ABU cijfers. Ik heb dat gedaan door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Dat geeft het volgende beeld:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011 (2006 = 100)

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011 (2006 = 100)

Er zijn merkwaardige ‘breaks’ te zien na een jaarovergang. Dit komt omdat onder de gekozen berekeningsmethode geen goede overgang kan worden gerealiseerd van periode 13 in het ene jaar naar periode 1 in het daarop volgende jaar. Dit vertekende beeld kan echter door het voortschrijdend jaargemiddelde te berekenen (rode lijn) worden ‘glad gestreken’ waardoor de trend wel zeer duidelijk zichtbaar is.

Er is nog altijd geen versnelling van het zeer trage herstel te zien. En daarmee is de kans erg groot dat de uitzendwereld tegen een nieuwe dip aanloopt voordat de index weer op het niveau van 2006 is teruggekeerd. En tenzij de voortekenen mij ernstig bedriegen zou die dip weleens voor de zomervakantie kunnen arriveren.

Ontwikkelingen per sector
Voor de achtste achtereenvolgende periode is de sector Techniek de grootste groeier (+26%). Deze sector blijft onveranderd de grootste aanjager van groei voor de uitzenders. Verder laat ook de de sector Industrie (+14%) een duidelijk positief cijfer noteren. En daarmee is de koek wel zo’n beetje op. Want de sector Administratie laat nauwelijks groei (1%) zien ten opzichte van dezelfde periode in 2010. En dan is er nog de trieste sector Medisch, met een krimp van 8%. Wat een droefenis…

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011 (2006 = 100), per sector

En daarmee is het beeld in uitzendland wel zo’n beetje geschetst. Industrie gaat nog altijd goed, vooral als je bedenkt dat vorig jaar deze sector (als eerste) in periode 3 al een positief resultaat boekte. Dus groeit Industie nu al meer dan een jaar. Felicitaties zijn op haar plaats! Techniek gaat natuurlijk ook heel goed, maar deze sector moet een enorme achterstand overbruggen. Daar staat dan wel tegenover dat de sector nog altijd bijzonder sterke groeicijfers weet te overleggen.

Maar voor de sectoren Medisch en Administratie is de situatie ronduit bedroevend. Administratie, toch de grootste sector van de vier, weigert van haar plaats te komen. En de sector Medisch zit nog altijd met een krimp die maar niet valt te stelpen. Hier is het huilen met de pet op.

De komende maanden worden bijzonder spannend. De voortrazende inflatie gekoppeld aan onmiskenbaar negatieve economische ontwikkelingen in de VS, het op handen zijnde faillissement van Griekenland (en Ierland, en Portugal, en Spanje, en Italie), de ramp in Japan, de onrust in Noord-Afrika en het Midden-Oosten zorgen voor een toenemende onzekerheid over de richting van onze economie. En onzekerheid is de dood in de pot voor uitzenders. Het is dan ook zeker niet denkbeeldig dat we in de komende periodes een afnemende groei of zelfs een daling te zien gaan krijgen.

Geef een antwoord