Uitzenders: something rotten in de VS?

De groei lijkt volledig uit de Amerikaanse uitzendwereld; en dat ondanks het feit dat de enige banen die tegenwoordig in dit land ontstaan vrijwel uitsluitend laagbetaalde uitzendbaantjes zijn. Maar als je naar de ‘groei’ van de uitzendindex volgens de American Staffing Association (ASA) voor 2011 kijkt dan zie je vooral flatlining:

ASA: Uitzendindex,week 51, 2009 (linkerzijde grafiek) – week 17, 2011

ASA: Uitzendindex,week 51, 2009 (linkerzijde grafiek) – week 17, 2011

Waarmee zo langzamerhand het verschil met 2010 begint te verdampen. Want waar 2010 op een veel lager niveau begon dan 2011, liet de uitzendindex vorig jaar een vrijwel continue groei zien in het voorjaar. Een groei waar de uitzenders dit jaar nog altijd op zitten te wachten. De afgelopen week is er zelfs sprake van een krimp van de index met 0,5%. Geen goede ontwikkeling.

Het verschil tussen 2010 en 2011 is dus snel aan het afnemen:

ASA: procentueel verschil uitzendindex 2010 vs. 2011 voor de eerste 17 weken van het jaar

ASA: procentueel verschil uitzendindex 2010 vs. 2011 voor de eerste 17 weken van het jaar

Begonnen we het jaar nog met een verschil van 17% in het voordeel van 2011, op dit moment is dat verschil nog maar 6%. Wat uitsluitend wordt veroorzaakt door de stagnatie van de index in 2011.

De vraag is of, en zo ja, wanneer de index daadwerkelijk krimp gaat vertonen. Want hoewel de economie van de VS ondanks de duizenden miljarden aan extra gedrukte dollars maar niet wil groeien is er wel sprake van enige groei van het aantal banen. Een groei die vrijwel uitsluitend wordt veroorzaakt door laagbetaalde, tijdelijke banen. En die banen worden dus vooral middels uitzenders ingevuld.

Dat er desondanks sprake is van een stilstand van de uitzendindex is een bijzonder slecht teken. De uitzendkanarie heeft mogelijk last van stoflongen…

Geef een antwoord