ABU: adem inhouden en hopen op een wonder?

Logotype ABU Vandaag kwam de ABU met het resultaat van de uitzenduren over periode 4 (week 13 – 16 ) van 2011. En wederom is een groei te noteren ten opzichte van dezelfde periode in 2010:

In periode 4 (week 13 – 16) groeide het aantal uitzenduren met 8% en de uitzendomzet nam ook toe met 8% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Waar in 2010 de dalingen steeds verder afnamen is het nu de groei die steeds verder afneemt. In periode 2 was er nog een groei van 12%, periode 3 tekende voor 10% en nu is het nog slechts 8%. En volgende maand wordt het pas echt spannend, want toen groeide het volume aan uitzenduren voor het eerst in 2010. Gaat dat ook in 2011 lukken? Tot die tijd wordt het de adem inhouden en heel hard hopen op een wonder voor de ABU…

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2008 t/m 2011 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2008 t/m 2011

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2008 t/m 2011

Tja, dat ziet er dus knap lullig uit voor de uitzendbranche in 2011. Sinds februari is er slechts een daling van de groei ten opzichte van vorig jaar te constateren. Maar zoals uit bovenstaande grafiek blijkt, liet periode 5 in 2010 voor het eerst een groei zien van het volume aan uitzenduren ten opzichte van dezelfde periode in 2009. Wat overigens geen bijzondere prestatie was, gezien de 28% krimp die periode 5 in 2009 liet aantekenen… Maar pas als periode 5 in 2011 een serieuze groei (10% of meer) kan laten zien is er sprake van een daadwerkelijk doorzettend herstel van de uitzendbranche in haar totaliteit. Tot dat moment lijkt het meer op dweilen met de kraan open…

Het herstel is bijzonder traag; zoals blijkt uit de de index op basis van de ABU cijfers. Ik heb dat gedaan door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Dat geeft het volgende beeld:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011 (2006 = 100)

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011 (2006 = 100)

Er zijn merkwaardige ‘breaks’ te zien na een jaarovergang. Dit komt omdat onder de gekozen berekeningsmethode geen goede overgang kan worden gerealiseerd van periode 13 in het ene jaar naar periode 1 in het daarop volgende jaar. Dit vertekende beeld kan echter door het voortschrijdend jaargemiddelde te berekenen (rode lijn) worden ‘glad gestreken’ waardoor de trend wel zeer duidelijk zichtbaar is.

De trendlijn van de index gaat tergend langzaam omhoog. En de groei lijkt al uit de uitzendbranche verdwenen te zijn. Dit wordt volstrekt duidelijk door de verandering van maand op maand van deze trendlijn in een grafiek te laten zien:

MoM verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011

MoM verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011

Na een relatief snelle groei uit de krimpfase (kleiner dan 0%) is de groei van de trend gestagneerd. De maand op maand groei van de trendlijn blijft beneden de 1% en lijkt zelfs weer richting de nul te dalen. Oftewel, de uitzendbranche lijkt na de zeer lange en veel diepere krimp niet in staat het niveau van voor die krimpfase te gaan bereiken. Zelfs bij lange na niet; we lijken eerder terug te zakken richting krimp van het volume aan uitzenduren…

Ontwikkelingen per sector
Ook deze periode is de sector Techniek de grootste groeier (+23%), waarmee deze sector voor de negende achtereenvolgende periode de grootste aanjager van groei blijft. Ook sector Industrie (+13%) laat een duidelijk positief cijfer optekenen, maar daarmee is het feest voorbij. Want de sector Administratie duikt weer eens in de min (-1%) en de sector Medisch, dondert in elkaar met een krimp van zelfs 12%! In de achterliggende vier jaar heeft periode 4 voor de sector medisch steeds een krimp laten zien….

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011 (2006 = 100), per sector

Tja, dit beeld zegt het wel zo’n beetje. Lang lever de sector Industrie zou ik zeggen, want anders was het beeld van de uitzendbranche aanzienlijk slechter geweest. Maar helaas heeft Nederland geen maakeconomie maar een service economie. En de belangrijkste sector Administratie laat nog altijd geen enkel teken van herstel zien. Deze sector blijft al tien periodes achtereen onveranderd iets boven de 70 hangen. En dat is dus bijna 30% lager dan het volume aan uitzenduren van voor de financiele crisis. Dat is ronduit gigantisch!

Bij onveranderde trends duikt de sector Medisch straks zelfs onder dit gruwelijk slechte niveau van de sector Administratie; waardoor eerstgenoemde sector de dubieuze eer heeft de rode lantaarn over te nemen. Ik denk niet dat enige specialistische uitzender in deze sector daar blij mee zal zijn. Maar met een daling van 12% in periode 4 is er geen kruid tegen gewassen.

De sector Techniek blijft het eveneens zeer behoorlijk doen, maar heeft natuurlijk nog een zeer lange weg te gaan.

Het heeft er alle tekenen van dat periode 5 (week 17 – week 20) een cruciale periode wordt om te bepalen of de uitzendbranche al dan niet terugzakt in een krimpfase. Het zou mij niets verbazen gezien de economische ontwikkelingen binnen en buiten Europa. Het aantal negatieve signalen begint zelfs door te dringen in de mainstream media, en dat wil heel wat zeggen. Meestal regent het dan al geruime tijd…

Ik blijf mijn voorspelling herhalen dat voor de zomer de regenjassen en zuidwesters weer uit de kast gehaald kunnen worden. Dan is de periode van het fictieve herstel definitief voorbij en worden we geconfronteerd met de consequenties van alle stimuleringsmaatregelen die verantwoordelijk zijn voor het fictieve herstel. En de eersten die pijn zullen gaan voelen zijn de uitzenders; de spreekwoordelijke kanaries in de economische mijn. En die kanaries gaan het heel moeilijk krijgen.

Geef een reactie

8 Comments
 • B. Kenner
  says:

  Bij gebrek aan betere cijfers is het soms beter om gewoon niets te zeggen, of je simpelweg te beperken tot het geen je kunt onderbouwen.

  Marc, jouw vraag om aanvullende data is niets meer dan een bevestiging van het feit dat je je vierwekelijkse item over de ABU ontwikkelingen elke vorm van harde onderbouwing mist. Om nu mijn logins te sturen voor de ABU Marktmonitor zou ik iets te veel eer vinden :). Volgende keer gewoon een kwalitatief goed stukje over de ABU dan maar? En een kritische toon kan best, maar harde taal verdient harde cijfers!

  • Marc Drees
   says:

   Een psycholoog van de koude grond zou het er aanzienlijk beter vanaf brengen. Interpreteer wat je wilt, maar de data van de ABU maken het uitstekend mogelijk om de resultaten en de ontwikkeling van het volume aan uitzenduren te evalueren. Kritische toon op basis van harde data; tenzij de ABU met haar vierwekelijkse percentages zou liegen natuurlijk.
    
   Als zelfbenoemd spreekbuisje van de ABU maak je jezelf niet geloofwaardiger door met een enkel cijfer te komen en je vervolgens razensnel terug te trekken bij een vraag om meer data. Teveel eer? Wat een kinderachtige en domme reactie.

 • B. Kenner
  says:

  Marc, we weten allebei dat alle bovenstaande analyses gebaseerd zijn op wat j-o-j-percentages die de ABU in haar minimale informatievoorziening over marktontwikkelingen publiceerd. Genoeg munitie om daadwerkelijk mee te schieten? Nee, ik denk het niet. Jij denkt van wel, respect daarvoor.

  Even wat FEITEN:

  – Aantal uren in Administratief P4 2011: 6.087.383,3
  – Aantal uren in Industrie P4 2011: 8.845.376,4

  Laat de rekenmachines werken en daar komt een verschil van ruim 45% uit. Dit soort onderbouwde analyses komen voort uit FEITEN. Misschien nog wat meer FEITEN nodig om je negatieve toon richting de ABU wat beter te kunnen onderbouwen?

  • Marc Drees
   says:

   Hartelijk dank voor het getoonde respect, maar de cijfers zijn op die manier zeker te gebruiken. Anders zou ik dat ook niet doen. Daarnaast is er bij gebrek aan meer gedetailleerde cijfers evenmin een alternatief.
    
   Ik heb geen negatieve toon richting ABU, dus die hoef ik ook niet te onderbouwen maar aan data heb ik nooit genoeg. Dus alle data die je kan en wil delen zijn van harte welkom: mardcrees at planet.nl

 • B. Kenner
  says:

  Wederom suggestieve berichtgeving, niet gebaseerd op cijfers maar op wat losse flodders (lees: j-o-j-percentages)… Blijft jammer.

  Om echter toch een opbouwende reactie te geven op het bovenstaande, laten we de sector Administratief niet te veel hypen. Sector Industrie is momenteel 50% groter, sector Industrie is tevens al jaren groter. Groter = niet belangrijker? Mwaa…

  Maar Administratief, het valt wel mee hoor. Al je naar de cijfers kijkt zie je dat de branche al twee jaar rond hetzelfde niveau qua uren schommelt, qua omzet zelfs een verbetering in de laatste acht, negen maanden. Inderdaad geen verbetering, maar ja, is dat nu zo slecht gezien het Umfelt?

  • Marc Drees
   says:

   Suggestieve berichtgeving of suggestieve reactie? Kom met verifieerbare cijfers en onderbouw het en ik plaats het per direct als artikel. De cijfers die ik gebruik zijn van de ABU, daar is niets suggestiefs aan. De cijfers van de ABU zeggen op zichzelf niets, daarvoor is het noodzakelijk een trend te destilleren. Wat ik heb gedaan en wat voor eenieder herhaalbaar en daarmee verifieerbaar is. Dat als losse flodders afdoen is dommig.
    
   En ik ben zeer benieuwd naar de uren per sector. Industrie 50% groter in uren dan Administratief? Kom maar op met een inhoudelijke in plaats van suggestieve reactie, ik ben zeer benieuwd!

 • Bas Spaapen
  says:

  Het FD gaf enkele weken geleden aan dat de maakindustrie in de Brabantse stedenrij een prima ontwikkeling laat zien. Qua arbeidsmarktvraag zitten industriële en technische beroepen meestal voor in de cyclus. Dus andere beroepsgroepen zouden nog kunnen volgen in de komende 12 maanden.
  Aan de andere kant bekruipt mij ook het gevoel dat veel grote ondernemingen (dat zijn grote inleners) de hand op de knip houden als het gaat om overhead kosten. En da’s niet best voor de vraag naar administratief personeel. Krijgen we een dubbeldip of groeien we zonder extra overheads?

  • Marc Drees
   says:

   Dat voorlijke van de maakindustrie is een bekend fenomeen; maar tot op dit moment is er nog altijd geen sprake van enig daarop volgend herstel van de administratieve sector. Op zijn zachtst gezegd een omineus teken.