CBS: werkloosheid daalt in april 2011 naar 5,0%

Nederlandse vlag Volgens het CBS is in april de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid (in aantal personen) gedaald:

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in april 2011 uit op 392 duizend personen. Dat komt overeen met 5,0 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werklozen is in april verder gedaald.

Daarmee zitten we op een bijzonder laag werkloosheidspercentage in vergelijking tot vrijwel alle andere Europese landen. Helaas blijft de arbeidsparticipatie op een zeer laag niveau staan, de netto arbeidsparticipatie is zelfs met 0,1% gedaald ten opzichte van maart. Geen goede ontwikkeling en mogelijk zelfs verantwoordelijk voor de daling van de werkloosheid in de maand april.

Omdat het CBS sinds de invoering van de maandelijkse werkloosheidsrapportage uitsluitend het niet-gecorrigeerde werkloosheidscijfer rapporteerde en nu ineens dit cijfer is ‘vergeten’ te melden heb ik zelf maar de moeite genomen dit cijfer af te leiden. En dan krijgen we het volgende beeld van zowel de niet-gecorrigeerde als de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheidscijfer:

image

CBS: Niet gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 2008 –  april 2011

Overigens kom ik iets hoger uit in mijn berekening van de werkloosheid; op 5,06%. Dit percentage is gebaseerd op het aantal werklozen (392.000) ten opzichte van de beroepsbevolking (7.749.000). Gezien de afrondingen van deze twee getallen kan het werkloosheidspercentage mogelijk iets lager uitvallen, hoewel ik dat niet heb kunnen reconstrueren door de grenswaarden van bovenstaande cijfers te hanteren; ik kom dan uit op 5,0519524% (voor de fijnproevers).

Verantwoording
Op basis van de maandcijfers over de omvang van de Nederlandse beroepsbevolking en de gecorrigeerde cijfers van de werkloze beroepsbevolking heb ik de niet-gecorrigeeerde cijfer van de werkloosheid berekend.

Geef een antwoord

3 Comments