Vacaturevolume per beroepsgroep: deep dive

Het is alweer enige tijd geleden dat ik een update heb gegeven van de ontwikkelingen van het vacaturevolume per beroepsgroep. En in de tussentijd is er het nodige veranderd; zoals uit onderstaande grafiek blijkt:

Jobfeed: Procentuele verandering voortschrijdend jaarvolume vacatures (2008 = 0%), 2008 – 2011 (week 21)

Jobfeed: Procentuele verandering voortschrijdend jaarvolume vacatures (2008 = 0%), 2008 – 2011 (week 21)

De beroepsgroep Inkoop en Magazijnbeheer is sterk gegroeid en heeft zelfs het vacaturevolume van 2008 gepasseeerd. Een kras staaltje, waarmee deze beroepsgroep overigens de enige is het effect van de financiele crisis van zich heeft afgeschud. Als we niet alleen naar de trend, maar ook naar de wekelijkse veranderingen bij deze beroepsgroep kijken, ziet dat er zo uit:

Jobfeed: Vacaturevolume per week en trend (52-weeks gemiddelde) voor beroepsgroep Inkoop en Magazijnbeheer

Jobfeed: Vacaturevolume per week en trend (52-weeks gemiddelde) voor beroepsgroep Inkoop en Magazijnbeheer

Ja, dat ziet er verdomde goed uit voor deze beroepsgroep. De bodem was al medio 2009 bereikt en sinds begin 2010 is er slechts 1 richting te zien: omhoog. Waarmee Inkoop en Magazijnbeheer dus ook nog eens door de barriere van 2008 is heengebroken. Een indrukwekkende prestatie.

Het andere uiterste van het spectrum wordt getoond door de beroepsgroep Administratie en Klantenservice. Hier is weliswaar sprake van een langzaam herstel, maar dat is pas begin 2011 ingezet:

Jobfeed: Vacaturevolume per week en trend (52-weeks gemiddelde) voor beroepsgroep Inkoop en Magazijnbeheer

Jobfeed: Vacaturevolume per week en trend (52-weeks gemiddelde) voor beroepsgroep Administratie en Klantenservice

Jawel, er is groei, maar het is bepaald niet van harte. Waardoor het vacaturevolume van deze beroepsgroep zich nog altijd op een miserabel laag niveau bevindt; meer dan 50% onder het volume van 2008. Daar kan echt niemand blij van worden. En met het huidige groeitempo kan het ook nog een hele tijd duren voordat dat volume van 2008 weer kan worden bereikt. Als dat al uberhaupt ooit gaat lukken. Het zou me namelijk niets verbazen als binnen deze beroepsgroep het vacaturevolume structureel lager zal blijven; eenvoudigweg omdat banen door een verbetering van productiviteit voorgoed zijn verdwenen.

Tussen deze twee uitersten (Inkoop en Magazijnbeheer versus Administratie en Klantenservice) bevinden zich de andere drie grote beroepsgroepen. Waarbij Verkoop en Handel net zo snel blijft groeien als Inkoop en Magazijnbeheer, zij het dat eerstgenoemde aardig achterloopt in termen van het herstel. Communicatie, marketing en PR groeit ook nog altijd, maar aanzienlijk trager dan de Verkoop en Handel beroepsbroep. Informatie- en communicatietechnologie groeit gestaag en helemaal niet zo traag.

Als we de procentuele verandering van het gemiddeld 52-weekvolume van deze 5 beroepsgroepen ten opzichte van elkaar uitzetten krijg je over de meetperiode dit beeld

 

 

Procentuele verandering geselecteerde beroepsgroepn t.o.v. elkaar, 2008 – 2011 (week 21)

Procentuele verandering geselecteerde beroepsgroepen t.o.v. elkaar, 2008 – 2011 (week 21)

Het meest opvallende is de relatieve daling van het aantal vacatures in de beroepsgroep Administratie en Klantenservice. De omvang van deze beroepsgroep binnen bedrijven lijkt op een structureel lager niveau terecht te zijn gekomen. Als dit een betrouwbare graadmeter is voor het feitelijke aantal banen dan is er dus sprake van een structurele daling van het aantal banen in deze beroepsgroep.

Verkoop en handel vacatures zijn in relatieve omvang sterk gegroeid, maar hier is het onzeker of er sprake is van een achterliggende daadwerkelijke groei van het aantal banen. Tenslotte zijn verkopers forse jobhoppers en het kan dus zijn dat deze beroepsgroep deels de effecten van de grote banencaroussel laat zien. Natuurlijk zal er ook sprake zijn van een groei van het banenvolume, laat daar evenmin een misverstand over bestaan.

De beroepsgroepen Informatie- en communicatietechnologie alsmede Communicatie, marketing en PR laten een vrijwel onveranderd relatief vacaturevolume zien over de gehele looptijd van de grafiek. Opvallend genoeg laat Inkoop en Magazijnbeheer een groei van het relatieve vacaturevolume zien. Het is aannemelijk te veronderstellen dat dit uitsluitend het gevolg van het voorop lopen van deze beroepsgroep in het herstel van het vacaturevolume.

Geef een reactie

1 Comment