#recruitment2020: Van HRM naar P&O, wie doet wat?

Logotype Recruitment 2020 Nu dan een presentatie door  Prof. Geert Van Hootegom met als titel: Van HRM naar P&O, wie doet wat? Van een organisatie die is gebaseerd op functies (jawel, Taylor komt langs) naar een organisatie gebaseerd op mensen en hun competenties. Wat leuk dat krapte in de beroepsbevolking leidt tot een menselijker organisatie. Of is dat eigenlijk bijzonder droevig?

Zou overigens het tijdelijk wegvallen van krapte (ik filosofeer maar wat: een volgende en aanzienlijk diepere recessie) ervoor zorgen dat deze trend naar een menselijker organisatie stil komt te staan of zelfs een regressie doormaakt. Ik heb een donkerbruin vermoeden.

Dit is wat Van Hootegom stelde als de mismatch tussen de inrichting van HRM en de huidige marktsituatie:

image

HRM in de huidige inrichting is dus dood verklaaard door Van Hootegom; een stimulerende aanzet voor de ronde tafels. Die direct en geanimeerd aan de slag gaan. Eens afwachten waar de verschillende (9!) tafels aan bevindingen en als het even kant aan oplossingen mee gaat komen.

Enkele, volledig door mij gekozen reacties na afloop van de ronde tafels:

Moeten we HR niet gewoon afschaffen? Waarmee feitelijk wordt bedoeld dat de taakomvang van HR ver(der) krimpt onder meer door outsourcing, partnering met externe partijen.

Een strategische rol voor HRM, P&O is volledig persoonsgebonden; oftewel een strategische rol dwing je af op basis van de persoonlijke kwaliteiten (competenties?) van de betrokken HRM/P&O verantwoordelijke. Goed punt, waarbij de steller overigens als vrolijke aanvulling stelt dat HR toch vooral en vrouwenberoep is. Ja, het is een man in een zaal met heel veel vrouwen. Wat het nodige kabaal oplevert. Een klassieke battle of the sexes?

Ik hoor nog bijzonder veel structuur- of procesgerichte oplossingen; terwijl in mijn optiek er vooral een cultuurverandering nodig is om de rol van HRM te laten veranderen. Een verandering die niet vanuit HRM kan komen maar vanuit de C-level management dient te worden gerealiseerd.

En we hebben de quote van de dag: We hebben intermediairs nodig omdat we zelf geen tijd hebben om de juiste mensen voor ons bedrijf te vinden. Ongelogen, en met droge ogen. Waar niemand op de bijzonder opvallende tegenstijdigheid in deze uitspraak reageert. Wat toch wel bijzonder is. Of liever gezegd, bedroevend.

Een andere interessante observatie; de twitter fountain blijft opvallend leeg. Er wordt nauwelijks getweet. Zijn onze Belgische buren gewoon een stuk fatsoenlijker of waren de presentaties van een aanzienlijk hoger niveau dan de gemiddelde presentatie op een Nederlands recruitment congres? Ik schat op een combinatie van beide factoren. En natuurlijk de lagere adoptiegraad van Twitter in Belgie. Wat in dit soort situaties missschien ook wel een zegen is. Amen.

Geef een antwoord

1 Comment
  • Sandor
    says:

    @marc: mooi dat je nu ook al belgische “gigs” aan het scoren bent!! Ben benieuwd hoe lang het in Nederland gaat duren voordat de HRMér door heeft dat zijn toekomstige toegevoegde waarde puur zal bestaan uit talentmanagement met een prominente rol van recruitment daarin, de rest van zijn werkzaamheden zullen geoutsourced, geautomiatiseerd of terug in de lijn gelegd worden. We gaan back to basics; ben benieuwd hoeveel HRMérs hiervoor klaar zijn…