ABU: alleen de sector Techniek groeit nog…

Logotype ABU Vandaag kwam de ABU met het resultaat van de uitzenduren over periode 5 (week 17 – 20) van 2011. En wederom is een groei te noteren ten opzichte van dezelfde periode in 2010:

In periode 5 (week 17 – 20) groeide het aantal uitzenduren met 2% en de uitzendomzet nam ook toe met 3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Vrijwel nulgroei dus, maar periode 5 van 2010 was vorig jaar natuurlijk de eerste keer dat er een groei mocht worden genoteerd ten opzichte van dezelfde periode in het daaraan voorafgaande jaar. De huidige resultaten laten dus een groei zien ten opzichte van 2010. Een 2% groei is helaas een bijzonder mager resultaat. Waarbij de onderliggende resultaten per sector nog zorgelijker zijn. Met uitzondering van de sector Techniek. Als enige…

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2008 t/m 2011 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2008 t/m 2011

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2008 t/m 2011

Tja, dat ziet er niet uit als een krachtig doortzettend herstel van de uitzendbranche. Eerder een indicatie dat er binnenkort wel eens sprake zou kunnen zijn van een krimp. Of op zijn best een bijzonder magere groei.

Het herstel lijkt uit de markt te zijn verdwenen; zoals blijkt uit de de index op basis van de ABU cijfers. Ik heb dat gedaan door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Dat geeft het volgende beeld:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011 (2006 = 100)

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011 (2006 = 100)

Er zijn merkwaardige ‘breaks’ te zien na een jaarovergang. Dit komt omdat onder de gekozen berekeningsmethode geen goede overgang kan worden gerealiseerd van periode 13 in het ene jaar naar periode 1 in het daarop volgende jaar. Dit vertekende beeld kan echter door het voortschrijdend jaargemiddelde te berekenen (rode lijn) worden ‘glad gestreken’ waardoor de trend wel zeer duidelijk zichtbaar is.

Oops… is de trendlijn aan het flatlinen? Het lijkt er verdacht veel op, hoewel de trendlijn er ten opzichte van de vorige periode nog een groei van 0,2% weet uit te persen. Nauwelijks waarneembaar dus en een mogelijke indicatie voor een krimp in de volgende periode. Maar daarvoor zullen we nog even moeten wachten, want een kristallen bol zit niet in mijn gereedschapskist. De voortekenen zijn echter ronduit ongunstig te noemen.  Dit wordt volstrekt duidelijk door de verandering van maand op maand van deze trendlijn in een grafiek te laten zien:

MoM verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011

MoM verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011

Positieve percentages vanaf eind 2009 blijven onder de 1% steken, waarbij de afgelopen twee periodes een vrije scherpe daling van de omvang van die positieve percentages laten zien. Met een concreet risico dat in de volgende periode er weer sprake zou kunnen zijn van een krimp van de trendlijn en daarmee een krimp van het volume aan uitzenduren. Niet goed. Maar zoals gezegd, daarvoor moeten we toch echt wachten op de cijfers van de ABU over periode 6 van dit jaar. En dat duurt natuurlijk weer vier weken. Geduld oefenen dus.

Ontwikkelingen per sector
Deze periode is de sector Techniek verreweg de grootste groeier (+20%), waarmee deze sector als enige serieuze aanjager van de groei is overgebleven. De sector Industrie (+3%) haakt vrijwel af, en dat is geen goed teken. Vooral omdat de andere twee sectoren onveranderd doorgaan met krimp. De sector Administratie laat –3% zien terwijl de sector Medisch met maar liefst –18% verder in elkaar dondert!

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011 (2006 = 100), per sector

Duidelijk? Alleen de sector Techniek laat een onverdroten herstel zien, hoewel deze sector nog een lange weg heeft te gaan om op het niveau van voor de financiele crisis uit te komen. Maar er zit tenminste groei in deze sector. En dat is meer dan gezeg kan worden van de andere sectoren, hoewel de sector Industrie nog wel een beperkt herstel toont, zij het dat er plotseling sprake is van een sterke vertraging.

Maar onrustbarend is de wederom neerwaarste richting die de trendlijn van de sector Administratie laat zien. Dat is bijzonder zorgwekkend te noemen, want daarmee is deze sector dus wederom in een krimp terecht gekomen. De sector Medisch daarentegen krimpt onverdroten voort en lijk de volgende maand zelfs onder het al zeer magere niveau van de sector Administratie uit te gaan komen.

Tegen deze achtergrond maken de grote uitzenders zich zo langzamerhand op om de resultaten over het 2e kwartaal bekend te gaan maken. Dat worden bijzonder spannende tijden waarbij vooral de doorkijkjes naar het volgende kwartaal van de verschillende CEO’s buitengewoon spannend lijkt te gaan worden. Gaan de heren (inderdaad, alleen heren) de liegen en bedriegen in het belang van de beurskoers of komt er een waarschuwing van potentieel naderend onheil. Ik ben bijzonder benieuwd.

Geef een antwoord

2 Comments