CBS: werkloosheid stijgt in mei naar 5,1%

Nederlandse vlag Volgens het CBS is in mei de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid (in aantal personen) gestegen:

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in mei 2011 uit op 400 duizend personen. Dat komt overeen met 5,1 procent van de beroepsbevolking. Het aantal werklozen is in mei gestegen.

En daarmee lijkt nu ook op het gebied van de werkloosheid de groeiende onzekerheid over de economische en monteraire ontwikkelingen zichtbaar te worden. Niet bepaald verwonderlijk.Waarmee het CPB wederom aantoont op geen enkele manier in staat is een betrouwbare prognose voor de ontwikkeling van de arbeidsmarkt te maken. Wat zou dat instituut toch op jaarbasis kosten?

Omdat het CBS sinds de invoering van de maandelijkse werkloosheidsrapportage uitsluitend het niet-gecorrigeerde werkloosheidscijfer rapporteerde en nu ineens dit cijfer is ‘vergeten’ te melden heb ik zelf maar de moeite genomen dit cijfer af te leiden. En dan krijgen we het volgende beeld van zowel de niet-gecorrigeerde als de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheidscijfer:

Niet gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 2008 –  mei 2011 (op basis van CBS cijfers)

Niet gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 2008 –  mei 2011 (op basis van CBS cijfers)

Overigens kom ik net als vorige maand iets hoger uit in mijn berekening van de werkloosheid; op 5,16%. Dit percentage is gebaseerd op het aantal werklozen (400.000) ten opzichte van de beroepsbevolking (7.751.000).

Verder neemt de kwaliteit van de prognoses van het CPB wederom lachwekkende vormen aan. De inkt van de laatste prognose over de ontwikkeling van de arbeidsmarkt is nog niet eens droog of het CBS komt al met een tegengestelde trend. Hoe is het toch mogelijk? De werkloosheid stijgt terwijl het CPB verwacht dat de werkloosheid voor 2011 zal dalen. Toch een geruststellende gedachte dat de overheid haar maatregelen baseert op de prognoses van een instituut die niet eens een maand vooruit kan kijken…

Verantwoording
Op basis van de maandcijfers over de omvang van de Nederlandse beroepsbevolking en de gecorrigeerde cijfers van de werkloze beroepsbevolking heb ik de niet-gecorrigeeerde cijfer van de werkloosheid berekend.

Geef een reactie