Stijging werkloosheid door verlies ambtenarenbanen?

Volgens het CBS is de stijging van de werkloosheid in mei vooral veroorzaakt door een daling van het aantal banen bij de overheid. Een bijzondere conclusie aangezien de trendlijn van het vacaturevolume binnen de functiegroep Beleid en bestuur sinds de 2e helft van 2010 juist een zeer licht stijgende lijn laat zien:

Jobfeed: Vacaturevolume binnen de functiegroep Beleid en bestuur, per week en als jaargemiddelde, 2008 - 2011

Jobfeed: Vacaturevolume binnen de functiegroep Beleid en bestuur, per week en als jaargemiddelde, 2008 – 2011

Dus… loopt het aantal banen bij de overheid terug terwijl tegelijkertijd het aantal vacatures stijgt? Dat is natuurlijk een mogelijkheid, maar dan wel een hele merkwaardige.Tenzij de exodus van oudere babyboomers ineens en volstrekt onverwacht gigantische vormen heeft aangenomen…

Geef een reactie

3 Comments
 • Eric van Bourgonje
  says:

  Het probleem dat de decentrale overheid staat te wachten is gigantisch. Helemaal wanneer we uitgaan van een aantrekkende arbeidsmarkt in de profitsector in de komende jaren. De overheid onderkent dit in een aantal – redelijk schokkende – rapporten, waarvan ‘De Grote Uittocht’ een goed voorbeeld is http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2010/04/14/rapport-de-grote-uittocht.html. Dit rapport uit 2010 gaat over de gehele publieke sector, maar binnen de decentrale overheid is het nog iets erger gesteld, waar het gaat om uittocht asl gevolg van vergrijzing. Er zijn voorbeelden van gemeenten – vooral de groeigemeenten uit de jaren 70 – die binnen 4-5 jaar 50% van hun medewerkers zien vertrekken als gevolg hiervan.
  Het probleem wordt met name verergerd door de huidige bezuinigingen binnen de overheid. Hoewel HR managers en directeuren (gemeentesecretarissen) het probleem onderkennen is het met geen mogelijkheid op de politieke agenda te krijgen. De focus ligt op de huidige politieke termijn en daarbij is – uitzonderingen daargelaten – geen ruimte voor arbeidsmarktbeleid. Dit resulteert er in dat veel gemeenten om het hardst roepen dat ze een vacaturestop hebben, geen strategisch personeelsbeleid ontwikkelen en al helemaal geen aandacht hebben voor hun werkgeversmerk.
  Ervaring uit het verleden leert dat deze overheden straks weer tegen de klippen op zullen moeten werven. De profitsector is ze dan namelijk al lang en breed voor. Als de economie een beetje stabiel blijft of verder groeit maken deze overheden weinig kans op de zeer competitieve nationale arbeidsmarkt voor HBO+ die ons dan te wachten staat. De oplossing zal moeten worden gezocht in fundamenteel anders omgaan met resources binnen de overheid, hier hebben we goede ideeën over maar wellicht dat dit wat buiten de scope van dit blog valt.
  Gegeven is dat decentrale overheden een enorm probleem staat te wachten bij de invulling van de arbeidsplekken zoals deze nu bestaan en dat hier weinig tot geen actie op wordt ondernomen.
   

  0
  0
 • Eric van Bourgonje
  says:

  Bij Jobsrepublic hebben wij ruim 75% van de decentrale overheid als klant. Ook wij zien een lichte stijging in het aantal vacatures. Daarnaast zien wij wel veel ontslagrondes en reorganisaties waarbij honderden banen worden geschrapt, maar in de praktijk betekent dit doorgaans dat dan een outplacementtraject van twee jaar wordt opgestart. Deze mensen zijn dan nog geen werklozen. Wel zien wij dat de vergrijzing binnen de decentrale overheid nu echt effect begint te krijgen en de grote uitstroom (tot 2015 30% van alle medewerkers) op gang is gekomen. Als er een verklaring gezocht moet worden voor de CBS cijfers dan moet je het vermoedelijk in deze hoek zoeken.

  0
  0
  • Marc Drees
   says:

   Dus het zou inderdaad een redelijke verklaring zijn dat de exodus van grijze duiven ervoor zorgt dat het vacaturevolume toeneemt terwijl het aantal banen afneemt? Het is zonder meer een mogelijkheid aangezien de gemiddelde leeftijd van werknemers binnen de overheid hoger ligt dan in het bedrijfsleven.
    
   Maar is een uitstroom van 30% tot 2015 voor de decentrale overheid zuiver het gevolg van die onevenwichtigheid in leeftijd binnen de ambtenarij? Dan staat er nog een aardig probleem te wachten…

   0
   0