Social media monitoring: Coosto

Logotype Coosto Enige tijd geleden struikelde ik over Coosto tijdens het seminar Succesvol Werven. Coosto is een product van WiseGuys, het bedrijf wat onder meer de spidering voor Jobfeed verzorgt. En Coosto is een online monitoring tool die de ‘buzz’ op sociale media inzichtelijk maakt. Waarmee natuurlijk ook een ‘buzz’ rondom employer brand of andere recruitment-gerelateerde ervaringen kunnen worden gemeten.

Ik zal voortaan met regelmaat rapporteren over de buzz in online recruitmentland waarbij het format nog volledig vloeibaar is. Heeft iemand een idee of een verzoeknummer? Die zijn van harte welkom! Maar laat ik eerst eens kort door Coosto heenwandelen op basis van een onderwerp waar ik voldoende affiniteit mee heb; de vacaturesites. Dat geeft een aardig inzicht in wat Coosto kan en wat je daaraan zou kunnen hebben.

Homepage
Dit is de homepage van Coosto:

Coosto  | Homepage

Oftewel, Coosto doorzoekt heel, heel veel bronnen. En dat is handig, want zo heb ik een vrijwel volledig inzicht in wat er online over een bepaald onderwerp wordt gezegd. Voor Twitter is dit near real-time, voor andere bronnen is de verversing meerdere keren per dag.

Afijn, dit is wat ik zie als ik ben ingelogd:

Coosto  | Dashboard

Mijn recente zoekopdrachten laten zien dat ik de buzz van Monster’s BeKnown en BranchOut in de gaten hou en verder heb ik een zoekopdracht waarbij ik de chatter rondom de drie grootste vacaturesites van Nederland kan volgen. En voor die laatste zoekopdracht ziet het resultaat van die chatter sinds het begin van dit jaar er als volgt uit:

Coosto  | Sentiment & activiteit

In de bovenste grafiek is het volume aan totale berichtjes per vacaturesite te zien, waarbij de aanzienlijk hogere aantallen voor Monsterboard natuurlijk direct opvallen. In de onderste grafiek is het sentiment (positief/negatief) van de berichten getoond. Waarbij het overwegen positieve sentiment bij Monsterboard en het overwegend negatieve sentiment bij Werk.nl direct opvalt. Beide grafieken zijn overigens interactief; via een mouseover krijg ik voor elke dag waar mijn muis overheen beweegt een beeld van het totaal aantal berichten en het aantal positieve/negatieve berichten.

De recente en opvallende piek in aantal Monsterboard gerelateerde berichten wordt overigens veroorzaakt door BeKnown, het gemankeerde initiatief van Monster om LinkedIn via een Facebook app naar de kroon te steken.

Onder de twee grafieken is een tijdslijn te zien, beginnend in 2009. Waarbij het in de grafieken getoonde deel van de tijdslijn in blauw is weergegeven. Een fraaie feature maakt het mogelijk om zowel de begin- als einddatum van het getoonde deel te verslepen. Een feature die ik voor het eerst op de Gallup site heb gezien en die ik bijzonder praktisch vind.

Onder beide grafieken krijg ik nog een samenvatting van de resultaten van ieder van de vacaturesites voor de bekeken periode in totaal aantal berichten en het aantal berichten per sentiment. Hier is duidelijk te zien dat Werk.nl in het algemeen zeer negatief wordt beoordeeld; zeker in vergelijking met de andere twee vacaturesites. Niet verwonderlijk gezien de abominabele kwaliteit van de site en het feit dat veel bezoekers niet uit vrije wil naar Werk.nl gaan.

Overigens is de bepaling van dat sentiment een behoorlijk discutabele in mijn optiek. Ik zie teveel berichten waarvan ik als mens het sentiment anders beoordeel dan Coosto dit op basis van een algoritme heeft gedaan. Overduidelijk negatieve of positieve berichten scoren overigens wel redelijk goed, maar meer genuanceerde, of uitgebreidere berichten lijken moelijk te beoordelen. Ironie gaat geheel aan een algoritme voorbij. Als echter de beoordeling op dezelfde manier werkt voor elk van de drie onderzochte vacaturesites, dan is er nog altijd een aardige indicatie van het verschil in sentiment te krijgen. En met de kwaliteit en beschikbaarheid die Werk.nl biedt is het niet verwonderlijk dat deze site als enige een meer negatief dan positief sentiment toont.

Als we kijken naar de bronnen van al deze berichten en de meest actieve sites waar de berichten vandaan komen dan vallen een aantal zaken op:

Coosto  |  Top websites 

Het verschil tussen Monsterboard en de andere sites in berichtvolume wordt dus vooral verklaard uit het enorme volume aan Twitter berichten die Monsterboard noemen. En die berichten komen voor een fors gedeelte uit de koker van medewerkers van Monsterboard en de zakelijke Twitter accounts van Monsterboard. Waarmee tegelijkertijd een groot deel van het verschil in volume aan berichten is verklaard.

Verder worden in de twee tabel de websites en twitter accounts getoond waar de meeste berichten over de betreffende sites verschijnen. Niet verwonderlijk staat hierbij RecruitmentMatters op de eerste plaats voor alledrie de websites. Vervolgens zijn er maar liefst 4 twitter accounts van Monsterboard (medewerkers) die vrijwel uitsluitend over zichzelf (lees: Monsterboard) twitteren. Waarmee direct ook het relatief sterke positieve sentiment van Monsterboard is verklaard.

Hoewel ik ook alle individuele berichten kan zien is het niet mogelijk deze ongecensureerd in het kader van dit artikel te tonen. Daarom laat ik een gecensureerde versie zien waarbij berichten van individuele twitter accounts zijn verwijderd:

 Coosto  | Berichten

Ongeacht de bron van het bericht kan ik hier in omgekeerd chronologische volgorde alle berichten zien waar (in dit geval) de tekst “Nationale Vacaturebank” in voorkomt. Waarbij ik op sentiment kan filteren en op allerlei criteria kan (datum, relevantie, aantal reacties, bereik en invloed) kan sorteren.

Bespiegeling
Als je een bepaald domein volgt waar online het nodige over wordt gezegd is een online monitoring tool als Coosto in mijn optiek een onmisbaar hulpmiddel. Coosto doet de ‘heavy lifting’ waarmee het enige wat zelf moet worden gedaan is het bepalen van de juiste zoekopdrachten. Overigens niet een taak die moet worden onderschat. Maar vervolgens heb ik een ongekende rijkdom aan gegevens en informatie tot mijn beschikking.

Hoewel webcare rondom producten en diensten een ondertussen ingeburgerde dienst is waarbij social monitoring tools een belangrijke rol spelen is dit natuurlijk niet het enige gebied waarin deze tools hun waarde kunnen bewijzen. Het bewaken van een employer brand en daarop kunnen reageren is minstens zo interessant. En dan is er nog de volledig operationele kant waar webcare richting sollicitanten kan worden gedaan. Tenslotte zijn er de nodige werkzoekers die negatieve ervaringen krijgen bij hun zoektocht naar een nieuwe baan. Waarbij een aantal van die werkzoekers de negatieve ervaring ook via social media zal delen.

Bedrijven die zich niet bewust zijn van de kracht van social media kunnen verrast worden door negatieve berichtgeving. Ongeacht of dit nu om de producten, diensten van het bedrijf gaat of het bedrijf als werkgever. Bedrijven die zich bewust zijn van de kracht van social media doen er goed aan om op dit bewustzijn te acteren. Waarbij monitoring tools zoals Coosto zeker een noodzakelijk onderdeel van de gereedschapskist vormen.

Conclusie
Geen echte conclusie, anders dan dat ik heb ontdekt dat Coosto vrijwel ongemerkt een vaste go-to site is geworden om bepaalde ontwikkelingen te monitoren. De interface en bediening zijn eenvoudig, hoewel er wel een paar punten van verbetering zijn om de kracht beter te kunnen benutten. Maar dit terzijde.

Ik ga Coosto gebruiken om vanuit een totaal ander perspectief wervings- en vacaturesites te volgen en daarover te rapporteren. Dus naast de cijfers over aantallen vacatures komt er nu ook informatie over de mate waarin de sites binnen social media worden genoemd. Een extra inzicht. Ik weet niet wat de meerwaarde is, maar dat ga ik vanzelf ontdekken. Leuk is het in ieder geval wel!

Overigens is Coosto natuurlijk niet de enige social monitoring tool. Ik zal daarom ook binnenkort mijn ervaring met Finchline (Howard’s Home) en waarschijnlijk ook Clipit hier beschrijven.

Geef een reactie

4 Comments