ABU: er is weer enige hoop!

Logotype ABU Vandaag kwam de ABU met het resultaat van de uitzenduren over periode 6 (week 21 – 24) van 2011. En wederom is een groei te noteren ten opzichte van dezelfde periode in 2010:

In periode 6 (week 21 – 24) groeide het aantal uitzenduren met 6% en de uitzendomzet nam ook toe met 8% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

En dat is een positief signaal, vergeleken met het vrijwel anemische groeiresultaat van periode 5. Deze keer is er daadwerkelijk groei ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar te melden; een periode die zelf ook al licht groeide (zij het ten opzichte van een krimp van 25% in 2009). Er is dus redelijke groei op redelijke groei te meldein in periode 6 en dat is zonder meer positief.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2008 t/m 2011 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2008 t/m 2011

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2008 t/m 2011

Ziedaar, zomaar twee fatsoenlijke positieve kolommen naast elkaar voor periode 6. Waar in periode 5 het herstel nog uit de markt leek te zijn verdwenen is er nu tenminste weer een glimmer of hope, zoals ook blijkt uit de de index op basis van de ABU cijfers. Ik heb dat gedaan door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Dat geeft het volgende beeld:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011 (2006 = 100)

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011 (2006 = 100)

Er zijn merkwaardige ‘breaks’ te zien na een jaarovergang. Dit komt omdat onder de gekozen berekeningsmethode geen goede overgang kan worden gerealiseerd van periode 13 in het ene jaar naar periode 1 in het daarop volgende jaar. Dit vertekende beeld kan echter door het voortschrijdend jaargemiddelde te berekenen (rode lijn) worden ‘glad gestreken’ waardoor de trend wel zeer duidelijk zichtbaar is.

In de voorgaande periode leek de trendlijn te gaan ‘flatlinen’ maar in periode 6 is er weer sprake van een stijging. Hoewel misschien nauwelijks waarneembaar in bovenstaande grafiek wordt het herstel van de groei van de trendlijn duidelijker in dit beeld:

MoM verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011

MoM verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011

Na dalingen richting de 0% is er in periode 6 dus sprake van een rebound naar een sterker stijgende trendlijn. Het stelt nog altijd niets voor, maar het is een stuk beter dan een verdere daling richting die 0% of zelfs richting negatieve groei (ook wel krimp genoemd…). Dat is allemaal niet gebeurt, dus de uitzendmarkt vertoont nog altijd tekenen van leven.

Ontwikkelingen per sector
Deze periode is de sector Techniek wederom verreweg de grootste groeier (+20%). De sector Industrie (+7%) laat een herstel zien (na de 3% groei van vorige periode). De sector Medisch (-6%) is nog altijd ernstig ziek terwijl de sector Administratie (+1%) er net een plusje uit weet te persen.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011 (2006 = 100), per sector

Tja, de sectoren zitten collectief nog altijd ver onder de resultaten van 2008. En met de afvlakking van de sector Industrie in de afgelopen periodes is het de vraag of deze sector haar piek aan het naderen is. Gelukkig is de sector Techniek nog altijd lekker door aan het groeien; ook als is de afstand tot het niveau van 2008 nog altijd zeer fors.

De brekebeentjes zijn natuurlijk de sectoren Administratie en Medisch. Een tranendal, dat is het. Met nog altijd geen zicht op enig (serieus) herstel. Het lijkt erop dat deze sectoren zich voorlopig niet gaan herstellen tot het niveau van 2008.

De vraag is wat er in de komende periodes gaat gebeuren als gevolg van de weer ernstig opgelaaide Eurocrisis. Economische onzekerheid is bijzonder gevaarlijk voor uitzenders omdat zij de eersten zijn die de klappen van een dergelijke onzekerheid moeten opvangen. Ik vrees dan ook dat in de komende periodes de resultaten een grotere kans hebben om tegen te vallen dan dat er sprake zal zijn van een verdere groei.

Geef een antwoord

1 Comment