De wedergeboorte van Olympia Uitzendbureau

Uitzendbedrijf Olympia Nederland is weer terug van weggeweest. De vorig jaar door huisbankier NIBC aan de boedel van de failliete Olympia Flexgroup onttrokken Nederlandse dochter heeft een nieuwe balans. Uit de eind juni gedeponeerde jaarstukken valt op te maken dat het de franchiseformule sinds het faillissement van de Flexgroup goed vergaat.

Olympia Nederland zette vorig jaar EUR 230,9 miljoen om – bijna 30% meer dan in 2009 en een omzetrecord voor het franchisebedrijf. Het gaat de zesde uitzender van Nederland voor de wind sinds het in handen is van zakenbank NIBC. De nettowinst bedraagt EUR 6,3 miljoen. Volgens het jaarverslag was 2010 voor Olympia dan ook ‘haar beste jaar ooit’.

Omzet Olympia Nederland 2001-2010 (in miljoenen EUR)

Omzet Olympia Nederland 2001-2010 (in miljoenen EUR)

Maar hoe zit het met de schuldenlast aan zakenbank NIBC?

Olympia Nederland is vorig jaar door NIBC Bank gered van faillissement. Toen op 19 januari 2010 de Flexgroup AG omviel, verschafte schuldeiser NIBC een tijdelijk krediet aan de Nederlandse dochter. Het Nederlandse Olympia – verreweg het gezondste bedrijf in de boedel – ‘verzelfstandigde’ april dat jaar, toen NIBC de aandelen verwierf en zo eigenaar werd van een franchisemerk.

Lening: EUR 20 miljoen
NIBC werd eigenaar van het Nederlandse uitzendbureau door de oude leningen van de Flexgroup (van tenminste EUR 28 miljoen) in te ruilen voor de aandelen van Olympia Nederland. Die aandelen bracht de bank onder in holdingmaatschappij Olympia Nederland Holding, die weer volledig eigendom is van de zakenbank. NIBC gaf sindsdien aan geen haast te hebben met de verkoop van het uitzendbureau, hoewel verschillende concurrenten openlijk op het franchisemerk azen.

Afgelopen december volgde een herfinanciering. NIBC zette een streep door de oude leningen (ook de noodlening van januari 2010) en verstrekte aan Olympia Nederland Holding een nieuwe lening van EUR 20 miljoen. Met een deel van dit geld heeft Olympia de werkkapitaalfinanciering bij ING Commercial Finance kunnen verlagen.

De nieuwe lening heeft een looptijd tot 2016. De holding is volgens het jaarverslag verplicht de EUR 20 miljoen ‘in 5 gelijke termijnen van EUR 4.000.000 [af te lossen], voor het eerst op 30 juni 2012.’ Olympia Nederland Holding krijgt dat geld in de vorm van een jaarlijks dividend van dochter-bv Olympia Nederland. Met andere woorden: om de schuld te voldoen, moet Olympia jaarlijks EUR 4 miljoen winst maken.

En, zo meldt het verslag, als het eigen vermogen van Olympia Nederland onder 10% komt van de totale activa, hoeft het geen dividend aan de holding (lees: aan NIBC) af te dragen. Voor het uitzendbureau zelf heeft een eventueel in gebreken blijven van de holding opmerkelijk genoeg geen consequenties – de bank heeft geen zekerheden van de dochter geëist.

Restantclaim: EUR 5 à 9 miljoen
Bovenop deze lening staat er ook een ‘garantieschuld’ van EUR 5,0 miljoen op de balans van de holding. Het gaat om een ‘onvoorwaardelijke verplichting’ die voortvloeit uit het faillissement van de Flexgroup AG:

Vanuit de afwikkeling van het faillissement van Olympia Flexgroup AG wordt nog een restuitkering aan NIBC Bank NV verwacht die is ingeschat op circa EUR 4 miljoen. De garantieschuld van Olympia Nederland Holding BV aan NIBC Bank NV wordt verminderd met deze nog te ontvangen restuitkeringen en zal niet opeisbaar zijn voordat de rechtbank van Düsseldorf een uitspraak heeft gedaan inzake de definitieve einduitkering uit de boedel van Olympia Flexgroup AG aan haar schuldeisers. De garantieschuld is derhalve opgenomen tegen de geschatte waarde van EUR 5 miljoen. De uitspraak van de rechtbank wordt verwacht medio 2012.’

De maximale uitkering van die schuld bedraagt EUR 8,9 miljoen, maar is in de jaarrekening gewaardeerd tegen EUR 5 miljoen. Met andere woorden: bovenop de EUR 20 miljoen zal de holding volgend jaar waarschijnlijk nog eens EUR 5 miljoen (en mogelijk een kleine EUR 9 miljoen) moeten afdragen. Mocht het bedrag hoger uitvallen, dan zal de holding preferente aandelen aan NIBC uitgeven. NIBC zal die aandelen tegen het benodigde bedrag volstorten. Het Nederlandse uitzendbureau is daarmee van deze schuld gevrijwaard.

Volgens het jaarverslag hebben de Duitse curator en NIBC Olympia Nederland op 24 mei 2011 ‘ontheven uit al haar garantieverplichtingen jegens NIBC Bank’.

Morgen op RecruitmentMatters een interview met Olympia-directeuren Jelle Bultsma en Wim Buizert.

Geef een antwoord

1 Comment