De grote vier: aantallen vacatures

De grote vijf, negatief Hoewel het vacaturevolume in Nederland geen last te hebben van de zwaartekracht als gevolg van de zomerdip is dat wel het geval bij de grote vacaturesite van Nederland. Overigens is er geen sprake van extreme dalingen van het vacaturevolume; bij Monsterboard is er zelfs geen impact van de zomerdip waar te nemen. Daarentegen lijkt bij Werk.nl de zomerdip te zijn uitvergroot. Maar ja, dat is Werk.nl…

Na de zomervakantie worden bij blijvend succes van BanenMatch en Jobselectie deze twee vacaturesites toegevoegd aan deze serie terwijl tegelijkertijd JobTrack het pand mag verlaten. Tenslotte lijkt deze laatste online recruitment property van Wegener (remember Spotajob?, CareerID?) onvermijdelijk richting dood op termijn of overname aan het afglijden. En zo’n site hoort natuurlijk niet langer in een top x thuis. Het betekent verder dat we binnenkort dus weer terug gaan naar een onvervalste top 5. En dat is mooi!

Voor de afgelopen week zijn dit de resultaten:

image 

Hierbij is de kolom Aantal het aantal vacatures dat de vacaturesite zelf opgeeft.
De kolom JobFeed (alles) is het aantal vacatures dat volgens JobFeed op de vacaturesite zou kunnen staan. Dit aantal is gebaseerd op het aantal nieuwe vacatures dat volgens JobFeed in de afgelopen 60 dagen op de vacaturesite zijn geplaatst.
De kolom Jobfeed (actief) geeft het aantal vacatures weer dat volgens JobFeed nog altijd actief op de vacaturesite staat. Voor een uitleg, zie: Actieve vacatures geven betrouwbare benadering.

Werk.nl zakt met 800 vacatures in terwijl Nationale Vacaturebank (-100) en JobTrack (-400) krimpen. De witte raaf is Monsterboard, die geen daling laat zien.

Social media buzz
Met ingang van deze week laat ik voortaan ook de buzz in social media rondom de vier grootste vacaturesites zien; waarbij ik gebruik maak van Coosto. Voor een introductie verwijs ik graag naar het artikel waarin ik de werking van Coosto beschrijf.

Voor de vier grootste vacaturesites is dit het beeld van de afgelopen maand:

Coosto: Sentiment voor de grote vier vacaturesites gedurende de afgelopen 31 dagen

Coosto: Sentiment voor de grote vier vacaturesites gedurende de afgelopen 31 dagen

In de bovenste grafiek is het volume aan totale berichtjes per vacaturesite te zien. In de onderste grafiek is het sentiment (positief/negatief) van de berichten getoond. De tabel toont de aantallen berichten per vacaturesite over de gemeten periode, per sentiment (positief/negatief/neutraal).

Het aanzienlijk grotere aantal berichten over Monsterboard in sociale media heeft twee redenen. Allereerst twitteren Monsterboard medewerkers aanzienlijk meer dan medewerkers van de andere drie vacaturesites. En zoals in de bovenste grafiek kan worden gezien zijn er op 27 juni extreem veel berichten over Monsterboard verschenen. Dit heeft alles te maken met de introductie van BeKnown.

Hoewel het meten van sentiment een heikele kwestie is, kan met enige voorzichtigheid worden gesteld dat Werk.nl een opvallend negatiever sentiment heeft dan de overige vacaturesites. Gezien de belabberde user experience is dit natuurlijk niet erg verwonderlijk. Het opvallend positieve sentiment bij Monsterboard is vooral het gevolg van zelfbevlekkende tweets van Monsterboard medewerkers.

De overige cijfers
Zo zien de aantallen nieuwe vacatures per week er op dit moment uit voor de grote vier:

Nieuwe vacatures per week, laatste 52 weken

Nieuwe vacatures per week, laatste 52 weken

Collectieve daling bij de grootste vacaturesites van Nederland. Op een onveranderd volume aan vacatureplaatsingen. Dat is dus niet goed…

Tevens de grafiek van het vacaturevolume volgens Jobfeed (gebaseerd op het aantal nieuwe vacatures dat volgens Jobfeed in de afgelopen 60 dagen op de vacaturesite zijn geplaatst):

Vacaturevolume op basis van Jobfeed, laatste 52 weken

Vacaturevolume op basis van Jobfeed, laatste 52 weken

Echo: Collectieve daling bij de grootste vacaturesites van Nederland. Op een onveranderd volume aan vacatureplaatsingen. Dat is dus niet goed…

Tegelijkertijd is dit natuurlijk wel wat de verwachting is voor de zomerperiode. En eerlijk gezegd valt de daling nogal mee. Zo zit Monsterboard nog altijd vrijwel op het hoogste niveau van de afgelopen 52 weken. Eigenlijk is alleen Werk.nl een sterke daler, maar die site is chronisch onbetrouwbaar als het om de aantallen vacatures gaat.

Geef een reactie

1 Comment