CBS: werkloosheid daalt naar 5,0%

Nederlandse vlagVolgens het CBS is in juni de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid (in aantal personen) gedaald:

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in juni 2011 uit op 392 duizend personen. Dat zijn er 9 duizend minder dan in mei.

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid bedroeg in juni 5,0 procent.

De daling van de werkloosheid is voor een groot deel te danken aan een stijging van de beroepsbevolking met 66.000 mensen. Je vraagt je toch af waar die 66.000 mensen zomaar vandaan komen. Maar ja, seizoenscorrecties schijnen dit soort fluctuaties op te kunnen vangen…

Omdat het CBS sinds de invoering van de maandelijkse werkloosheidsrapportage uitsluitend het niet-gecorrigeerde werkloosheidscijfer rapporteerde en nu ineens dit cijfer is ‘vergeten’ te melden heb ik zelf maar de moeite genomen dit cijfer af te leiden. En dan krijgen we het volgende beeld van zowel de niet-gecorrigeerde als de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheidscijfer:

Niet gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 2008 –  juni 2011 (op basis van CBS cijfers)

Niet gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 2008 –  juni 2011 (op basis van CBS cijfers)

Verantwoording
Op basis van de maandcijfers over de omvang van de Nederlandse beroepsbevolking en de gecorrigeerde cijfers van de werkloze beroepsbevolking heb ik de niet-gecorrigeeerde cijfer van de werkloosheid berekend.

Geef een antwoord

1 Comment