Generatie Einstein niet geïnteresseerd in Het Nieuwe Werken? Echt wel!

vergrootglas In maart werden de resultaten van een onderzoek naar de populariteit van Het Nieuwe Werken door Studentalent bekend gemaakt. De conclusie? Studenten en starters kiezen voor een traditionele werkomgeving en hechten weinig waarde aan thuiswerken, een flexibele werkplek of flexibele kantoortijden. Ze vinden vooral sfeer, leuke collega’s, opleiding en ontwikkeling belangrijke voorwaarden bij de keuze van een baan. Onduidelijk was overigens welke opleidingen de ondervraagde studenten volgden.

Ik kan gerust zeggen dat ik redelijk in de stress schoot toen ik deze resultaten las. Begin maart begon ik met mijn afstudeerscriptie, met als onderwerp Het Nieuwe Werken als oplossing voor arbeidskrapte wat weer voorkomt uit de naderende vergrijzing. En dat allemaal gericht op de ICT-sector. Ik wilde, naast deskresearch en het houden van interviews, ook een onderzoek doen onder studenten en recent afgestudeerden. Mocht daar ook uitkomen dat die studenten geen voorkeur zouden hebben voor Het Nieuwe Werken, dan zou mijn scriptie redelijk wankelen…

Mijn afstudeerscriptie draaide om drie onderwerpen: vergrijzing & arbeidskrapte, Het Nieuwe Werken en de voorkeuren van Generatie Einstein. Kort samengevat beschreef ik in het eerste deel hoe slecht bedrijven, overheidsinstellingen en de politiek op de naderende vergrijzing inspelen. En hoewel ik in mijn scriptie Het Nieuwe Werken als mogelijk oplossing aandraag, heb ik ook een aantal andere creatieve oplossingen voor vergrijzing beschreven (denk bijvoorbeeld aan IVF als antwoord op vergrijzing). Deel twee draaide om Het Nieuwe Werken: de trends die Het Nieuwe Werken zo populair maakt, de positieve gevolgen, waarom organisaties ervoor kiezen, een case beschrijving en de link van Het Nieuwe Werken met Facility Management, ICT en HRM. Maar waar het vooral om draaide was de voorkeur van Generatie Einstein. Het bedrijfsleven en de overheidsinstellingen krijgen het moeilijk om hoogopgeleide ICT’ers binnen te halen, dus wat moeten zij doen om ervoor te zorgen dat ze binnenkort niet met een tekort zitten?

Om dat te achterhalen moest ik dus het gevreesde onderzoek doen. Ik heb 292 Einsteiners* die een ICT-gerichte opleiding volgen of net zijn begonnen met werken in de ICT-sector gestrikt om mee te werken aan het onderzoek. Ze kregen een enquête met 23 vragen gericht op hun voorkeur voor (toekomstig) werk. De belangrijkste resultaten van het onderzoek:

 • 82% van de respondenten geeft de voorkeur aan een organisatie waar Het Nieuwe Werken is ingevoerd
 • Generatie Einstein ziet duidelijk de voordelen van Het Nieuwe Werken. In resultaatgericht werken, stijging medewerkerstevredenheid, klant beter kunnen bedienen, meer vrijheid en zelfstandigheid en een leuke & prettige werkomgeving, zien ze de grootste voordelen.    
 • Toegang tot mail buiten de organisatie, een laptop, een mobiele telefoon of smartphone en overal toegang tot het bedrijfsnetwerk, zijn de belangrijkste faciliteiten om het werk optimaal uit te voeren.  
 • Veel respondenten hechten waarde aan het feit dat ook het (hoger) management volgens de regels van Het Nieuwe Werken aan de slag gaat.
 • Generatie Einstein verkiest flexibel werken boven contact met collega’s.    
 • Meer dan 250 respondenten is bereid om ’s avonds en in het weekend te werken als ze daardoor meer aandacht kunnen geven aan de kinderen, hun hobby of sport.    

De bovenstaande uitkomsten laten duidelijk zien dat ICT’ers binnen Generatie Einstein een voorkeur hebben voor organisaties waar Het Nieuwe Werken al is ingevoerd. Wat nou een voorkeur voor traditioneel werken? Om hoogopgeleide ICT-professionals te binden aan de organisatie dient het (hoger) management dus serieus na te denken over Het Nieuwe Werken. Met de vetgedrukte uitkomsten van de enquête kunnen organisaties snel en concreet aan de slag.

* In mijn scriptie is Generatie Einstein gedefinieerd als de generatie geboren tussen 1985 en 2005.
Dit artikel is gebaseerd op mijn scriptie ‘De oorlog om ICT-talent’ dat ik schreef als afsluiting van mijn studie Facility Management aan de Haagse Hogeschool. Mocht het artikel je aanspreken en wil je mijn gehele scriptie lezen? Dat kan! Mail even naar mariekedrees@gmail.com en ik mail de PDF versie.

Dit gastblog is geschreven door Marieke Drees (@mariekedrees), community manager bij 105.

Geef een antwoord

6 Comments
 • Stephanie de Blieck
  says:

  Als je kijkt naar de twee verschillende onderzoeken, rijst bij mij de vraag: zijn ICT-studenten dan de massa vooruit? Of is #hnw voor hen heel gewoon, juist omdat ze al veel met ICT te maken hebben in hun leven? 
  Ik ben benieuwd hoe het in andere sectoren is, bijvoorbeeld in de kinderopvang! (papierwerk thuis verwerken?) Heb je daar resultaten/andere onderzoeken over?

  • Marieke Drees
   says:

   Ik heb een specifieke doelgroep gekozen terwijl Studenttalent hun doelgroep niet specificeert. Ze hebben 1800 studenten ondervraagd, maar van welke opleiding(en)? Ik snap dat studenten van een zorg-gerelateerde opleiding niet zien hoe Het Nieuwe Werken hen kan helpen, zij moeten immers een patiënt verzorgen en dat moet toch echt op locatie.
   De opgesomde conclusies in dit artikel zijn de punten die vooral verschillen van de conclusies getrokken door Studenttalent. In mijn scriptie staan nog meer conclusies n.a.v. de enquête.

 • Nienkevo
  says:

  Studenten werken al volgens de principes van Het Nieuwe Werken doordat ze veel vrijheid hebben, zelf hun tijd indelen en zelf verantwoordelijk zijn voor hun resultaten. Oor hen zal het normaal zijn dat ze dat ook in hun werk kunnen!