Breaking news: vacatures in juli 2011

VrolijkJawel, we hebben weer een fraaie maand achter de rug als het om het aantal unieke vacatures gaat. Juli is zelfs de tweede maand van dit jaar dat we met het aantal vacaturs boven het vacaturevolume van dezelfde maand in 2008 uitkomen. Overigens met een olifantshaar, maar who cares? Meer is meer en juli 2008 lag voor het moment dat de financiele crisis uitbrak. Dus een prachtig resultaat. Toch?

Nou, in ieder geval ten opzichte van juli 2010, want ten opzichte van vorig jaar zitten we maar liefst 15,3% hoger. Alleen is het verschil met 2010 in rap tempo aan het afnemen, en het zou me niets verbazen als we binnen enkele maanden voor het eerst een lager vacaturevolume dan vorig moeten gaan melden. Wat bepaald geen goede zaak zou zijn…

Vacaturevolume in juli
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in juli over de afgelopen vier jaar:

Aantal nieuwe vacatures in juli, 2008 – 2011

Aantal nieuwe vacatures in juli, 2008 – 2011

Fractioneel hoger dan het vacaturevolume in juli voor de financiele crisis; om precies te zijn 0,1%. En daarmee is juli 2011 de tweede maand (na mei 2011) waar we een hoger vacaturevolume mogen optekenen in vergelijking met de situatie van voor de crisis. En, laten we eerlijk wezen, een enorm verschil met juli 2010; maar liefst 15,3%. Hoewel, dit verschil is eigenlijk zeer beperkt als je het met de andere maanden van dit jaar vergelijkt. Alleen januari scoorde nog iets lager (14,3%); de andere maanden lieten een verschil van bijna 20% of aanzienlijk meer zien. Met mei 2011 als absolute uitschieter; deze maand scoorde bijna 50% beter in vergelijking met mei 2010…

Vacature jaarvolume
Door het aantal nieuwe vacatures over de afgelopen 12 maanden bij elkaar op te tellen krijg je een getal dat is gecorrigeerd voor seizoensinvloeden.Door dit iedere maand te doen krijg je dus een beeld van het aantal nieuwe vacatures in de tijd; waarmee een proxy voor de gezondheid van de economie wordt verkregen. Een daling in het aantal vacatures suggereert een op handen zijnde afkoeling van de economie; een stijging laat een opwarming van de economie zien.

Het aantal vacatures over de periode september 2007 t/m augustus 2008 is als vertrekpunt genomen voor een index die een seizoensgecorrigeerde ontwikkeling van het vacaturevolume weergeeft. De index over die periode is 0- 100 gesteld. En dat geeft het volgende beeld:

Index vacaturevolume: september 2007/ augustus 2008 – augustus 2010 / juli 2011

Index vacaturevolume: september 2007/ augustus 2008 – augustus 2010 / juli 2011

De index is ten opzichte van juni 2011 met slechts 1,2% gestegen en dat is een verdere en significante vertraging die zich al in juni aandiende. Het lijkt er dus nadrukkelijk op dat het vacaturevolume aan het pieken is; ruim onder de piek van voor de financiele crisis. De index staat op dit moment op 83,3 en als het tempo van vertraging (mei 3,5% groei, juni 2,0%, juli 1,2%) doorzet, komt de index niet eens boven de 85 uit; 15% onder het vacaturevolume van voor de financiele crisis.

Om de ontwikkeling van de afgelopen maanden echter goed weer te geven is bovenstaande index echter niet voldoende. Hiervoor is het inzichtgevender om niet alleen de index maar ook de maandelijkse cijfers in dezelfde grafiek te zien:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume, 2008 – 2011

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume, 2008 – 2011

De daling zet dus door, maar dat is nauwelijks verrrassend gezien het feit dat juli een zomermaand is. Hoewel gedurende de eerste weken van juli de vacaturevolumes nog altijd relatief hoog bleven. Maar daar is sinds vorige week een kentering in gekomen.

Het is echter moeilijk om de daling van het vavaturevolume te duiden in relatie tot de economische en monetaire verwikkelingen waar we in breder verband mee te maken hebben. Het zal afwachten zijn tot na de zomer hoe de proxy van het vacaturevolume reageert op dergelijke ontwikkelingen. Het is echter geen rocket science om te verwachten dat het vertrouwen bij producenten en consumenten zich negatief ontwikkeld op basis van de negatieve economische berichten uit de VS en het voortdurende gereutel rondom de PIIGS landen, zonder enig zicht op een structurele oplossing.  En een verdere negatieve ontwikkeling van producenten- en consumentenvertrouwen heeft maar een effect op de arbeidsmarkt: een daling van vacaturevolume.

Dus…

Geef een antwoord