Geen gesponsorde artikelen op RecruitmentMatters

Euro's Het niet voeren van advertenties op RecruitmentMatters is vanuit financieel oogpunt natuurlijk al bijzonder dom, maar nu moet ik ook nog eens een tweede inkomstenstroom aan mij voorbij laten gaan. Gisteren ontving ik voor het eerst een verzoek om tegen betaling een artikel op RecruitmentMatters te schrijven:

We would like to study the possibility of having you write an article about our site containing 2-3 links redirecting readers towards our website. We realize, of course, the time and effort this task involves and would be willing to compensate you economically for your efforts. If this might be something of interest to you, please email us with your rates so that we may reach an agreement.

De persoon in kwestie heeft zich duidelijk niet ingelezen, maar hier kan de taalbarriere mogelijk debet aan zijn. Ik heb netjes geantwoord dat er geen gesponsorde artikelen op RecruitmentMatters worden gepubliceerd.

Geef een antwoord

1 Comment