ABU: traag maar gestaag omhoog

Logotype ABU Vandaag kwam de ABU met het resultaat van de uitzenduren over periode 7 (week 25 – 28) van 2011. En net als in de vorige periode is er een groei van 6% noteren ten opzichte van dezelfde periode in 2010:

In periode 7 (week 25 – 28) groeide het aantal uitzenduren met 6% en de uitzendomzet nam ook toe met 6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

En dat is een tweede achtereenvolgend positief signaal. Want ook nu is er weer een groei (in 2011) op groei (in 2010) te melden. En daarmee laten de uitzenders dus een stabiel herstel zien. Dat zal in de directiekamers met gejuich zijn begroet, hoewel het herstel nog altijd heel langzaam verloopt.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2008 t/m 2011 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2008 t/m 2011

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2008 t/m 2011

In twee opeenvolgende jaren een groei van 6% ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar. Dat is een beeld wat je als uitzender hoopt geeft. Hoewel die akelige negatieve kolommen nog altijd veel groter zijn. Met andere woorden, het herstel gaat een stuk minder snel dan het daaraan voorafgaande verlies.

En dat blijkt ook overduidelijk uit de index op basis van de ABU cijfers. Ik heb dat gedaan door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Dat geeft het volgende beeld:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011 (2006 = 100)

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011 (2006 = 100)

Er zijn merkwaardige ‘breaks’ te zien na een jaarovergang. Dit komt omdat onder de gekozen berekeningsmethode geen goede overgang kan worden gerealiseerd van periode 13 in het ene jaar naar periode 1 in het daarop volgende jaar. Dit vertekende beeld kan echter door het voortschrijdend jaargemiddelde te berekenen (rode lijn) worden ‘glad gestreken’ waardoor de trend wel zeer duidelijk zichtbaar is.

Er is voortgaande groei, daarover is geen twijfel. Maar met het huidige tempo duurt het tot Sint-Juttemis voordat de index weer op het niveau van 2006 is gekomen. Zoveel is ook duidelijk. En daarmee is het herstel van de uitzendbranche dus bijzonder traag, zoals ook duidelijk wordt uit dit beeld:

MoM verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011

MoM verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011

De groei stokt op 0,4%, marginaal lager dan vorige maand. Er is dus groei, maar o, o wat is het langzaam. Met het huidige tempo duurt het nog 4 jaar voordat we op de index van 100 zijn aanbeland. En gezien de economische en monetaire ellende waar we wereldwijd weer in lijken af te glijden is het slechts een kwestie van tijd om bovenstaande groei te zien stokken.

Ontwikkelingen per sector
Deze periode is de sector Techniek wederom verreweg de grootste groeier (+19%). De sector Industrie (+7%) laat eenzelfde groei zien als de vorige periode. De sector Medisch (-9%) daalde nog harder dan in de vorige periode terwijl de sector Administratie (+1%) er weer net een plusje uit weet te persen. Overigens is het meest angstaanjagende een krimp van 14% in omzet bij de sector Medisch. De prijsdruk is daar dus gigantisch.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011 (2006 = 100), per sector

Oei, oei, oei… De groei binnen de sector Industrie gaat piepend en krakend. De sector Medisch vervolgt haar vrije val en de sector Administratie beweegt niet voor of achteruit. Eigenlijk is het nog altijd alleen de sector Techniek die zich van haar beste kant laat zien. En dat is tenminste een opsteker voor de specialisten in deze sector.

De vraag is natuurlijk wat er in de komende tijd gaat gebeuren. De economische en monetaire stormen hebben ondertussen orkaankracht bereikt en het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat Europa en de VS elkaar meesleuren in een volgende recessie. Hoewel er eigenlijk nooit sprake is geweest van een werkelijk herstel. De kans dat we in de komende maanden afvlakkende en vervolgens dalende trendlijnen voor de verschillende sectoren gaan zien wordt met de dag groter.

Geef een antwoord

1 Comment