CBS versus de ABU. Data versus ‘spin’?

Logotype ABU Jubelde de mainstream media geen week geleden nog dat het allemaal zo lekker ging met (de uitzendbranche in) werkend Nederland op basis van de ABU resultaten over periode 7, vandaag lijkt diezelfde ABU over een zoveelste “Van der Gaagje” (directeur ABU) te zijn gestruikeld. Want zowel de CBS cijfers over de economische groei als die over de groei van het vacaturevolume zijn  ronduit teleurstellend te noemen. En in tegenstelling tot de ABU heeft het CBS voor zover mij bekend geen commerciele reden om resultaten te ‘spinnen’.

Onderstaande grafiek toont de ontwikkeling van de vier sectoren waarover de ABU 4-wekelijks rapporteert. Waarbij de groei voor de sector Industrie duidelijk vertraagd, de sector Administratie al maanden levensloos ronddobbert en de sector Medisch steeds verder wegzinkt. Alleen de sector Techniek doet het goed. En dat is het.

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011 (2006 = 100), per sector

In de komende maanden lopen we een concreet risico op verdere stagnatie van onze economie als gevolg van de toenemende onzekerheid (risico op recessie in VS en Europa, monetaire crisis Eurolanden). Een onzekerheid waar de uitzendbranche naar alle waarschijnlijkheid als eerste last van gaat krijgen.

De komende vierwekelijkse rapportages van de ABU worden daarom bijzonder interessant leesvoer. Waarbij ik uitsluitend naar de data blijft kijken en zeker niet naar de onzin die de ABU om de data heen blijft ‘spinnen’.

Geef een reactie

1 Comment