Vacatures als indicator voor werkloosheid

Zomaar een plaatje van twee trends; de seizoensgecorrigeerde werkloosheid (CBS) en het volume aan online vacatures (Jobfeed) als een verandering (in %) ten opzichte van het gemiddelde over de periode januari – december 2008 (= 0%):

Verandering (in %) in werkloosheidspercentage en vacaturevolume (voortschrijdend jaargemiddelde)

Verandering (in %) in werkloosheidspercentage en vacaturevolume (voortschrijdend jaargemiddelde)

Indien er sprake zou zijn van een eenduidige correlatie tussen beide trendlijnen dan zou op basis van deze grafiek de werkloosheid harder moeten dalen. Tenslotte loopt de stijging van de werkloosheid in eerste instantie achter bij de daling van het vacaturevolume hoewel het dal en de piek tegelijketijd worden bereikt. Maar de scherpe stijging van het vacaturevolume gaat niet gepaard met een snellere daling van de werkloosheid.

Een andere verklaring kan natuurlijk zijn dat de groei van het vacaturevolume een kleinere uitbreidingsvraag en een grotere vervangingsvraag bevat.

Hoe dan ook, enig gefilosofeer op de vroege ochtend op basis van een toch wel heel aardig plaatje. Toch?

Geef een antwoord

2 Comments