Het herstel komt krakend en piepend tot stilstand

Was er gisteren het bericht dat ons BBP bijzonder traag is gegroeid in het 2e kwartaal van 2011 (ten opzichte van het 1e kwartaal), vandaag kan ik melden dat enig verder herstel voorlopig kan worden uitgesloten. Althans, als we mogen aannemen dat het vacaturevolume een betrouwbare proxy is voor de arbeidsmarkt en daarmee voor de economie. Want het herstel van het vacaturevolume is in de afgelopen periode zeer sterk afgeremd, waarmee we ondertussen een piek lijken te bereiken:

Index vacaturevolume op basis van voortschrijdend gemiddeld jaarvolume (2008 = 100), 2008 – week 32, 2011

Index vacaturevolume op basis van voortschrijdend gemiddeld jaarvolume (2008 = 100), 2008 – week 32, 2011

Hoewel deze index een goede samenvatting geeft van de ontwikkeling, is detailinformatie over de ontwikkeling van het vacaturevolume zeer inzichtgevend. onontbeerlijk. En dat ziet er zo uit:

Jobfeed: vacatures per week en 52-weeks gemiddelde, 2008 - week 32, 2011

Jobfeed: vacatures per week en 52-weeks gemiddelde, 2008 – week 32, 2011

Het bijzonder krachtige herstel in de eerste helft van 2011 lijkt een aantal weken geleden zeer abrupt tot stilstand te zijn gekomen. Met een donderende klap is de zomerdip in het vacaturevolume tot peilloze krater verworden die op dit moment vrijwel net zo diep is als in 2009. Slechts de zomerdip van 2010 was nog dieper. Maar het is niet alleen de zomerdip die ons parten speelt. Want attente lezertjes zullen opmerken dat het met name de eerste drie maanden van 2011 zijn waar sprake is van herstel, vervolgens is er al ruim voor de zomer een daling van het vacaturevolume waar te nemen.

De belangrijkste vraag op dit moment is natuurlijk of na de zomerdip een herfstpiek te verwachten is. Een onmogelijke vraag omdat hiervoor een kristallen bol nodig is. Maar het is onmiskenbaar dat het Nederlandse bedrijfsleven zich zorgen maakt over de nabije toekomst. En het is meer dan waarschijnlijk dat ze het daarom voorlopig maar even rustig aan doet met het aannamebeleid. En met alle onzekerheid zowel dichtbij huis als verder in de wereld is dat een meer dan begrijpelijke keuze. Alleen verdomde irritant voor de recruitment sector…

Geef een antwoord