Vacatures als indicator voor faillissementen

Was er gisteren het vacaturevolume als indicator voor werkloosheid, vandaag nog een plaatje van twee trends; het aantal faillissementen bij intermediairs en het vacaturevolume als een verandering (in %) ten opzichte van het gemiddelde over de periode september 2007 – augustus 2008 (= 0%):

Verandering (in %) in aantal faillissementen van intermediairs en vacaturevolume (voortschrijdend jaargemiddelde)

Verandering (in %) in aantal faillissementen van intermediairs en vacaturevolume (voortschrijdend jaargemiddelde)

Waarmee duidelijk wordt dat vacatures een cruciale grondstof voor intermediairs vormen. Zonder die grondstof wordt de struggle for life een stuk ingewikkelder met als gevolg een survival of the fittest. En de rest sterft uit. Of, in dit geval, glijdt af in een faillissement.

Overigens is er geen duidelijke eenduidige relatie tussen vacaturevolume en aantal faillissementen; de daling van het vacaturevolime gaat nog geruime tijd door als het aantal faillissementen allang heeft gepiekt. Zou de financiele reserve van intermediairs zo klein zijn dat al bij een beperkte daling van het vacaturevolume het water aan de lippen komt te staan? En dat daarmee de zwakke broeders van de sterken worden gescheiden zodat uiteindelijk een verdere daling van het vacaturevolume niet meer leidt tot een stijging van het aantal faillissementen per tijdseenheid?

Wat de redenen ook zijn, wederom een leuk plaatje om bij weg te dromen. Toch?

Geef een reactie

2 Comments