CBS: werkloosheid stijgt naar 5,3%

Nederlandse vlag Volgens het CBS is in juli de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid (in aantal personen) scherp gestegen:

In juli steeg het aantal werklozen tot 413 duizend. Dit komt neer op 5,3 procent van de beroepsbevolking. Ten opzichte van juni is de werkloosheid met 22 duizend personen toegenomen.

Dat is dus een stijging van 0,3% ten opzichte van juni. Met andere woorden, een zeer aanzienlijke toename van de werkloosheid in slechts 1 maand.

Omdat het CBS sinds de invoering van de maandelijkse werkloosheidsrapportage uitsluitend het niet-gecorrigeerde werkloosheidscijfer rapporteerde en nu ineens dit cijfer is ‘vergeten’ te melden heb ik zelf maar de moeite genomen dit cijfer af te leiden. En dan krijgen we het volgende beeld van zowel de niet-gecorrigeerde als de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheidscijfer:

Niet gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 2008 –  juli 2011 (op basis van CBS cijfers)

Niet gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 2008 –  juli 2011 (op basis van CBS cijfers)

Een extreme stijging van de niet-gecorrigeerde werkloosheid lijkt hiermee verantwoordelijk voor de sterke stijging van de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid. Waarmee de kans dat volgende maand de werkloosheid weer licht afneemt bijzonder groot is.

Maar een licht fluctuerende werkloosheid laat onverlet dat de werkloosheid weigert beneden de 5,0% grens te zakken. En eerder het risico lijkt te hebben verder te stijgen. Want de onzekerheid over de toekomst van de economie (wel of geen recessie) zal zowel consument als producent bijzonder voorzichtig maken als het om uitgaven gaat. En dat kan eigenlijk alleen maar slecht aflopen voor de werkloosheid (in ons land).

Verantwoording
Op basis van de maandcijfers over de omvang van de Nederlandse beroepsbevolking en de gecorrigeerde cijfers van de werkloze beroepsbevolking heb ik de niet-gecorrigeeerde cijfer van de werkloosheid berekend.

Geef een antwoord