DPA boekt nieuw recordverlies, breekt bankafspraak

Logotype DPA DPA bracht afgelopen maandag vervroegd zijn halfjaarcijfers uit. Meestal is dat een goed teken, maar in het geval van DPA zijn de cijfers redelijk dramatisch. Niet alleen boekte de detacheerder een verlies van EUR 15,9 miljoen, ook brak DPA zijn bankconvenant afgelopen 30 juni.

Dat laatste is opmerkelijk, omdat DPA datzelfde convenant nog geen zes dagen eerder met werkkapitaalverschaffer IFN Finance (een vroegere ABN-dochter) tekende. Kersvers CEO Eric Winter tekende de financieringsovereenkomst met IFN Finance omdat die ‘DPA de mogelijkheid [biedt] om haar groeistrategie verder in te vullen.’ En, erger nog:

In het kader van deze overeenkomst heeft DPA zekerheden verleend zoals verpanding van de vorderingen op handelsdebiteuren en rechten uit eventuele kredietverzekeringen. Ook dient DPA voor omvangrijke investeringen of het verstrekken van (intercompany) leningen toestemming van IFN Finance te verkrijgen. Verder worden eisen gesteld aan de solvabiliteit en de minimaal te realiseren EBITDA.

Dit bericht plaatst de rechtszaak over het ‘geleende’ websitedesign in een ander licht. Blijkbaar was de directie van DPA toen hun huisadvocaat in de rechtszaal stond, druk in onderhandeling met hun factoringmaatschappij.

De directie onderhandelt inmiddels al anderhalve maand met IFN en verwacht ‘de financieringsfaciliteit te kunnen continueren.’

Akkefietjes, afwaarderingen en onderliggende krimp
De brutomarge van DPA groeide naar 22.7 procent. De omzet steeg dankzij de integratie van NIG (wier omzet over de maanden mei en juni meetelt voor het totaal). Zouden we corrigeren voor deze acquisitie, dan zou de omzet alsnog met eenvijfde zijn gedaald. Dat blijkt uit onderstaande grafiek.

Omzet (in EUR miljoen) en brutomarge DPA Groep, 2009 – H1 2011

Omzet (in EUR miljoen) en brutomarge DPA Groep, 2009 – H1 2011

Met dit nettoverlies mag CEO Winter hopen dat hij schoon schip maakt. Winter besteedde EUR 4,0 miljoen voor het schrappen van arbeidsplaatsen, liet nog eens EUR 5,4 miljoen aan goodwill afschrijven en reserveert EUR 6,5 miljoen voor een akkefietje met uitzendpensioenfonds Stichting Pensioenfonds Personeelsdiensten (StiPP), waaraan de detacheerder drieënhalf jaar lang te weinig premie zou hebben afgedragen. Tot slot is Winter EUR 1,1 miljoen kwijt aan ‘bonussen’ en ‘belastingrisico’s’.

Miljoenenverlies
Het nettoverlies is in jaren niet zo laag geweest als nu. Het enige jaar waarin DPA onder de streep dit verlies overtrof, in 2006, betrof het vrijwel uitsluitend een goodwillafboeking. Ditmaal loopt DPA ook nog eens het risico meerdere miljoenen euro’s te moeten betalen…

Nettowinst (in EUR miljoen) DPA Groep, 2009 – H1 2011

Nettowinst (in EUR miljoen) DPA Groep, 2009 – H1 2011

Dat is hoe DPA ervoor staat aan de vooravond van de dubbele dip. Wij zijn benieuwd hoe lang het duurt eer de aandeelhouders opnieuw wordt gevraagd de portemonnee te trekken. En wij zijn benieuwd of diezelfde aandeelhouders echt bereid zijn all-the-way te gaan in het overeind houden van dit bedrijf.

Geef een reactie

5 Comments