CEO Eric Winter: DPA heeft geen liquiditeitsproblemen

qa Volgens DPA-topman Eric Winter is zijn bedrijf gezond genoeg om zijn rekeningen te betalen. Toch heeft DPA veel rechtszaken tegen zich lopen. RecruitmentMatters onthulde de afgelopen maanden een viertal zaken en het is niet uitgesloten dat er nog meer rechtszaken tegen de detacheerder zijn aangespannen.

De tot dusver onthulde zaken hebben één verwijt gemeen: DPA zou zijn betalingsverplichtingen niet nakomen. In sommige gevallen zou DPA zelfs gedane betalingen terugvorderen. Deze zaken zijn aangespannen sinds de overname van NIG – en belangrijker: het aantreden van het bestuur van Eric Winter en Olav Berten, afgelopen mei.

Dat bestuur heeft in zijn eerste honderd dagen op zijn zachtst gezegd relatief veel harten gebroken. Om te beginnen brak DPA eind juni zijn bankconvenant. Ook kreeg DPA een akkefietje met pensioenfonds StiPP. In de tussentijd kreeg het bedrijf het juridisch aan de stok met van juridische hulp verzekerde leveranciers en zelfs ex-directeur Martin Delwel. Tot overmaat van juridische ramp ligt Winter nu zelfs in de clinch met de eigen huisjurist Axel Macro-De Vree.

En dat laatste roept vragen op. Wij begrijpen dat DPA zijn geld beter kan gebruiken, maar missen de logica achter de betalingsachterstanden. Ofwel: DPA wil niet betalen, om welke reden dan ook. Ofwel: DPA kan het niet meer, met alle gevolgen van dien. In het eerste geval is het ons een raadsel dat DPA zelfs de facturen van zijn eigen overuren draaiende jurist (die zelf over de zaak zwijgt) lijkt te negeren…

Wij vroegen het Winter zelf.

Q&A Eric Winter, CEO van DPA Groep

Waarom betaalt u deze facturen niet? Kunt u niet betalen of wilt u niet betalen?
‘We kunnen goed betalen. Nee, we hebben geen liquiditeitsspanning. Anders dan sommige kranten suggereren, hebben we een prima solvabiliteit. Dat is de reden zeker niet. Maar de rechtszaken hebben met elkaar te maken. Ik heb problemen met het vorige management.’

Gezien de rechtszaak doelt u met die ‘problemen met het vorige management’ op de heer Delwel. Doelt u ook op voormalig directeur Max Boodie?
‘Ja. Ik heb kort te maken gehad met deze vorige bestuurders. U heeft tijdens de rechtszitting [van woensdag, WG] kunnen merken dat ik de onderste steen boven wil hebben.’

Nou… U liet verstek gaan tijdens de zitting. Waarom?
‘Ik ben met vakantie en kon niet bij de zitting aanwezig zijn. We hebben overigens op een aantal punten nog een discussie met de heer Delwel lopen. Daar kan ik u nu niets over zeggen.’

Een van de zaken die tijdens de zitting bleek, is dat u op Delwel een ‘potentiële vordering’ heeft. Wat voor vordering?
‘De procedure loopt nog. Ik kan u daar niet over informeren.’

Dan is er nog een rechtszaak met uw huisjurist, de heer Macro. Heeft die zaak ook met een betalingsachterstand te maken?
‘De problematiek heeft alles met elkaar te maken. Maar inhoudelijk kan ik u daar nu niets over vertellen.’

Vorige maand vonniste de rechter dat u de factuur aan websitebouwer More-In moet betalen, ofwel uw website-ontwerp aanpassen. Uw website is onveranderd. Heeft u betaald?
‘We hebben met de sitebouwer een compromis gesloten. Die casus is uit zijn verband getrokken. We hebben in der minne geschikt.’

Hoe bedoelt u? De rechter heeft DPA veroordeeld tot het aanpassen van de site of het betalen van de factuur.
‘We hebben de afkoopsom betaald. Dat hebben we in goed overleg afgewikkeld.’

Geef een antwoord