Faillissementen in augustus 2011

grafzerk Het aantal faillissementen van uitzenders en werving & selectiebureaus is in augustus (net als in de voorgaande maand) op 14 uitgekomen. Waarmee er een verdere bevestiging lijkt te zijn dat er een status quo is bereikt ten aanzien van het aantal faillissementen. Ondertussen is de trendlijn (op basis van een 12-maands gemiddelde) ook net boven de 14 gekomen.

Gezien de inverse relatie tussen het aantal faillissementen en het vacaturevolume moet voor de nabije toekomst worden gevreesd voor een toename van het aantal faillissementen. Tenslotte zijn er tekenen dat het vacature-aanbod begint te krimpen; wat vrijwel een garantie is op een groei van het aantal faillissementen.

In onderstaande grafiek is de grijze lijn het aantal faillissementen per maand, de rode lijn is het gemiddeld aantal faillissementen per maand; gebaseerd op het voortschrijdende jaarvolume:

Aantal faillissementen per maand en obv. voortschrijdend jaarvolume, januari 2007 – augustus 2011

Aantal faillissementen per maand en obv. voortschrijdend jaarvolume, januari 2007 – augustus 2011

We lijken een status status quo te hebben bereikt van ongeveer 14 faillissementen per maand. Waarmee we een stuk hoger zitten dan de status quo die in de eerste helft van 2008 bestond. Dit ondanks het redelijk vergelijkbare vacaturevolume in beide periodes. Het lijkt er dus op dat de intermediairs een kleinere rol spelen dan in 2008 bij de invulling van het vacature-aanbod.

Als dit inderdaad het geval is en het vacature-aanbod gaat ook nog eens omlaag (een vrij realistische verwachting gezien de overmatige signalen van een (op handen zijnde) recessie in zowel VS als Europa) dan kunnen de tijden voor de intermediaire branche in Nederland in de komende maanden wel eens behoorlijk moeizaam worden. En er is nu ook geen overheid waar naartoe gevlucht kan worden. Het is misschien verstandig om alvast een afwateringsgeultje om het pand te gaan graven.

Verantwoording
De grafiek is gebaseerd op de faillissementsinformatie van Faillissementen.com. De cijfers betreffen bedrijven binnen de BIK-code 745 (Arbeidsbemiddeling/uitzendbureau’s) die in de database van Faillissementen.com als failliet staan geregistreerd.

Geef een reactie